Minder mensen stapten over

In 2014 stapten consumenten weliswaar massaal over naar een andere zorgverzekeraar, maar in minder grote aantallen dan vorig jaar. Vorig jaar stapte ongeveer 7 procent van de Nederlanders over naar een andere zorgverzekeraar, dit jaar lag het aantal op ongeveer 5,5 procent. Internetpolissen en verhogingen van het vrijwillig eigen risico werden populairder. Consumenten kozen voor deze verhogingen en polissen om zo te besparen op de maandelijkse premie van de zorgverzekering.

Een andere manier om te besparen op de premie van de zorgverzekering, was door de aanvullende zorgverzekering te laten vallen. Bijna een kwart van de Nederlanders heeft geen aanvullende zorgverzekering meer.

Cashback-acties
In de laatste jaren van 2013 gaven daarnaast sommige zorgverzekeraars nog kortingen op polissen of een deel van de premie terug. Daardoor hadden consumenten die hun keuze voor de zorgverzekering nog even hadden uitgesteld, het meeste voordeel.

Voordeel
Bij het kiezen van de zorgverzekering waren de hoogte van de maandelijkse premie en de kwaliteit van de polis de belangrijkste factoren. Budgetpolissen, die over het algemeen worden afgesloten via het internet, werden dit jaar flink populairder. Voornamelijk de polissen van De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis Achmea waren populair.

Een stuk minder populair was zorgverzekeraar ZEKUR. Zij hadden de goedkoopste polis voor het jaar 2014, maar vielen niet echt in de smaak bij de overstappers. Dat komt doordat ZEKUR een zeer beperkt zorgaanbod heeft. Verzekerden kunnen slechts bij zestien ziekenhuizen in heel Nederland terecht. Dat terwijl een zo min mogelijk beperkte zorgkeuze hoog in het vaandel stond bij consumenten die een overstap waagden.

Wel kozen meer consumenten ervoor hun keuzevrijheid toch een beetje te laten varen: steeds meer verzekerden kozen voor een zogenaamde budgetpolis. Bij een budgetpolis is er een beperktere keuze in de gecontracteerde zorgaanbieders, maar minder beperkt dan bij een naturapolis. De budgetpolis is dus een mix van natura- en restitutieverzekeringen, en hebben daarom ook de prijs van een gemiddelde premie. Een beperktere vrijheid zorgt ook voor langere wachttijden en eventuele reistijden. Daarom kozen er dit jaar minder mensen voor een naturaverzekering.

Kwaliteit
Naast de prijs van de premie van een zorgverzekering, was ook de kwaliteit van de zorgverzekeraar van belang voor de keuze bij een nieuwe zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar Ditzo stelde dit jaar een deel van het reclamebudget beschikbaar voor kankeronderzoek. Dat leidde tot goodwill bij veel overstappers, waardoor Ditzo het aantal verzekerden zag groeien. Ditzo bood daarnaast dit jaar ook de goedkoopste restitutiepolis aan. Het liefst besparen consumenten dus op de premie van een zorgverzekering, zonder al te veel in te boeten op de keuzevrijheid.

Aanvullende zorgverzekering
Het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering werd dit jaar wel minder populair. Verzekerden worden steeds kritischer op de dekkingen van hun zorgverzekering, en de behoefte naar dekking op zorg. Daarom verzekeren steeds minder consumenten zich met een aanvullende zorgverzekering.

De afgelopen jaren stegen de premies van aanvullende zorgverzekeringen met ongeveer tien procent, waardoor aanvullende zorgverzekeringen flink onaantrekkelijker werden.

Mensen die wel een aanvullende zorgverzekering afsloten, deden dit vooral vanwege de dekking op fysiotherapeutische behandelingen. Deze behandelingen worden wel vergoed door de aanvullende zorgverzekering, maar amper in het basispakket. In het basispakket wordt fysiotherapie alleen vergoed bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit.

Ook zorg in het buitenland was een belangrijke reden om toch een aanvullende zorgverzekering over te stappen. De woorden ‘Steunzolen’ en ‘Fysiotherapie’ werden het meest gezocht in combinatie met een aanvullende zorgverzekering.

Eigen risico
Een laatste trend die vergelijkingssites zagen bij overstappers, was dat steeds meer consumenten kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Dat is opmerkelijk, want steeds meer verzekerden moeten een betalingsregeling treffen met de zorgverzekeraar, omdat zij het verplichte eigen risicobedrag niet meer kunnen betalen. Dit jaar bedraagt het verplichte eigen risicobedrag 360 euro.

Van de overstappers die kozen voor een vrijwillig eigen risico, koos een kwart voor het maximale bedrag van 500 euro. Dit maximale vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplichte eigen risicobedrag en maakt samen dus een eigen risico van 860 euro.

Door een maximaal vrijwillig eigen risico te kiezen, besparen consumenten ongeveer 240 euro op jaarbasis.

Vorige artikel:

Volgende artikel: