Medische klacht? Paar maanden wachten

De wachtlijsten die poliklinieken moeten hanteren, is bij een kwart van de poliklinieken langer dan is toegestaan. Vooral bij maag-darm-leverklachten zijn de wachtlijsten veel langer dan toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, die een eigen interviews begon naar de wachttijden van poliklinieken in Nederland.

Voornamelijk het tekort aan artsen en medisch specialisten zou de oorzaak zijn van de torenhoge wachtlijsten.

Tekort
Volgens Ad Masclee, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen zijn er te weinig artsen en medisch specialisten in Nederland op het gebied van maag-, darm-, en leverklachten. Er zijn op dit moment simpelweg nog te weinig artsen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Masclee zegt dat Nederland zo’n veertig tot vijftig medisch specialisten of artsen te kort komen. De verwachting is dat dat de komende vijf jaar ook nog wel zo blijft.

Andere specialismen
Niet alleen bij de maag-darm-leverpoli zijn de wachtlijsten lang. Ook bij andere specialisten kunnen de wachttijden voor een bezoek behoorlijk lang zijn. Bij de plastische chirurgie, revalidatie, reumatologie en orthopedie duurt het langer dan vier weken totdat de patiënt eindelijk aan de beurt is.

In zo’n vijftien procent van de gevallen wachten patiënten langer dan de wettelijk toegestane vier weken.

Chaos het grootst bij academische ziekenhuizen
Vooral bij academische ziekenhuizen is de problemen met de wachtlijsten het grootst. Bij algemene ziekenhuizen hoeven patiënten minder lang te wachten. De wachtlijsten zijn het langst bij het AMC, Erasmus MC, AZM, UMCG en LUMC.

Volgens het AMC en het Radboud UMC worden de langere wachtlijsten niet alleen veroorzaakt door een tekort aan medisch specialisten, maar ook doordat het geld voor behandelingen opraakt. Er worden bij het AMC bijvoorbeeld dit jaar geen knie- en heupoperaties uitgevoerd, omdat daar simpelweg geen geld voor is. Daardoor kunnen de wachtlijsten oplopen tot enkele maanden.

De patiënt staat dan voor de keuze om een aantal maanden te wachten, tot het nieuwe jaar begonnen is, of een andere ziekenhuis te zoeken dat de ingreep wel uit kan voeren. Verzekeraars zouden te weinig zorg inkopen voor hun patiënten om alle medische aanvragen te kunnen voldoen.

Ouderen
Voornamelijk ouderen moeten lang wachten op medische zorg. Sommige ouderen moeten langer dan twintig weken wachten voordat zij bij een medisch specialist terecht kunnen. Volgens de NOS en het RIVM zijn het voornamelijk de ouderen die lang moeten wachten.

Niet alleen maag-, darm- en leverklachten zijn de afdelingen waar men lang moet wachten. Ouderen wachten langer bij de afdeling pijnbestrijding, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Normaal gesproken mogen patiënten maximaal vier weken wachten. Bij acute gevallen wordt er een uitzondering gemaakt, en kan de patiënt wel meteen terecht.

Ouderen moeten vaker naar een ziekenhuis dan jongere patiënten. Een veel geziene klacht bij oudere patiënten is dat zij lijden aan klachten die horen bij ‘slijtage’. Daarbij moeten we denken aan bijvoorbeeld ouderdomsstaar.

Chronisch zieken
Een andere groep die lang moet wachten totdat zij naar een medisch specialist kunnen, is de groep van chronisch zieken. Vooral anesthesiologie (pijnbestrijding) kent lange wachtlijsten. Een ziekenhuis in Almere heeft daardoor wachtlijsten van ongeveer 25 weken. De slijtage aan de wervelkolom is een probleem waar veel chronisch zieken en ouderen mee te maken krijgen.

Treeknorm
De langere wachttijden overschrijden de zogenaamde Treeknorm. De Treeknorm werd in 2008 in het leven geroepen en stelt dat een patiënt binnen vier weken voor een eerste kennismaking naar de polikliniek moet komen. Ziekenhuizen zijn door de Treeknorm verplicht om hun poli- en behandelingswachttijden iedere maand te publiceren.
Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, zijn de problemen met wachtlijsten bij specialismen een structureel probleem. Daarbij keek de NZa alleen naar specialismen, maar niet naar de ziekenhuizen op zichzelf.

De problemen op de poli’s zijn het grootst in Almere (pijnbestrijding), Bergen op Zoom (oogheelkunde), Alkmaar (revalidatie) en Roermond (Reumatologie). Daar lopen de wachttijden op tot gemiddeld twintig weken.

Zelf kiezen
Bij een revalidatiepolis mogen verzekerden zelf kiezen welke zorgaanbieder zij kiezen. Zorgaanbieders moeten iedere maand hun stand van wachtlijsten publiceren. Door online ziekenhuizen te vergelijken, kunnen patiënten lange wachtlijsten ontlopen. Het nadeel ervan is dat het ziekenhuis soms wat verder uit de buurt ligt dan gewenst.

Vorige artikel:

Volgende artikel: