Medicijnproductie kan goedkoper en schoner

Er is een goedkoper en schonere manier om medicijnen tegen onder anderen obesitas en Alzheimer te produceren in zicht. Doordat een doorbraak is in een chemische reactie, kan er goedkoper geproduceerd worden.

Onderzoek
De goedkopere en schonere manier werd ontdekt door de hoogleraren Joost Reek en Pawel/Dydio van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze deden de afgelopen tjd onderzoek naar manieren om medicijnen tegen obesitas en Alzheimer goedkoper te kunnen maken.

In het onderzoek vond men een oplossing om een zogeheten vinylbenzeen om te zetten naar een andere verbinding. Die verbinding is te gebruiken in de farmaceutische en fijnchemische industrie.

Probleem
In het oude productieproces moest er duurder geproduceerd worden omdat er noodzakelijke chemische bestandsdelen van andere plekken gehaald moest worden. De onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam gingen daarom op zoek naar een manier om het chemische bestandsdeel alsnog te kunnen produceren.

Koppelen
Door een hulpmolecuul te koppelen aan het productieproces, wordt er een dubbele binding naar de werkzame stof in de medicijnen gericht, waardoor het zeer interessant wordt voor de medicijnenindustrie.

Volgens de wetenschappers hoeft de medicijnenindustrie minder van de stof katalysator hoeft te gebruiken. Daardoor wordt er veel minder afval geproduceerd en wordt het isoleren van het medicijn eenvoudiger. In de toekomst wordt het ook makkelijker om het hulpmolecuul voor andere medicijnen te gebruiken.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek verschijnen later dit jaar in print, maar binnenkort is het al door medici te lezen in de Angewandte Chemie. Het wordt dan geproduceerd als ‘Very Important Paper’.

Vorige artikel:

Volgende artikel: