Medicijnen meenemen op vakantie?

In de vakantieperiode ontstaat er meestal een praktisch probleem. De vraag: “Mag ik deze medicijnen meenemen op vakantie?” duikt weer op. Je mag immers niet alle medicijnen zomaar meenemen op reis. In sommige landen is namelijk het bezit van sterke pijnstillers verboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen. Wat moet je doen?

Opiumwet
Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet. Dat zijn onder andere:

– Sterke pijnstillers;
– Slaap- en kalmeringsmiddelen. Denk daarbij aan Valium en Seresta;
– ADHD-medicatie (Ritalin of Concerta);
– Medicinale cannabis.

Wil je medicijnen meenemen op vakantie? Dan is het raadzaam om eerst te vragen bij de apotheker, of dat toegestaan is. Je medicijn kan onder de Opiumwet vallen. De medicijnen die onder deze wet vallen staan op een lijst.

Verklaring
Als je medicijnen die onder  de Opiumwet vallen wil meenemen op vakantie naar een land binnen de EU, dan heb je een Schengenverklaring nodig. Daarin staat dat je deze medicijnen hebt meegenomen voor eigen gebruik. Je krijgt deze verklaring niet zomaar. Een arts moet deze verklaring ondertekenen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet deze vervolgens goedkeuren.

De Schengenverklaring geldt slechts 30 dagen. Wie langer op vakantie gaat, moet meerdere Schengenverklaringen invullen. De data van deze verklaringen moeten op elkaar aansluiten.
Je kunt deze verklaring aanvragen via de website van Farmatec. Het duurt ongeveer 4 weken voordat je aanvraag in behandeling wordt genomen.

Vragen over de verklaring?
Als je vragen hebt over de Schengenverklaring, kun je terecht bij Farmatec. Dat is een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een organisatie die ook farmaceutische vergunningen en opiumontheffingen verleent.

Medische verklaring
Ga je niet naar een land binnen het Schengengebied? Dan moet je een Engelstalige medische verklaring meenemen. Anders is het niet toegestaan om medicijnen die onder de Opiumwet mee te nemen. De verklaring is 1 jaar geldig.

Alleen de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven kan een verklaring opstellen. De arts ondertekent de verklaring en stuurt deze vervolgens op naar Farmatec. Deze instantie legaliseert de verklaring en stuurt deze terug naar de verzekerde. Vanwege de lange wachttijd, is het een goed idee om de legalisatie ten minste 4 weken voor vertrek aan te vragen. Na aanvraag gaat je verklaring naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die moet de medische verklaring goedkeuren en legaliseren.

Europees Medisch Paspoort
Het is niet verplicht om een Europees Medisch Paspoort mee te nemen. Maar het is wel erg handig om bij je te hebben als je medicijnen gebruikt en daarmee reist. Soms wordt dit paspoort ook wel geneesmiddelenpaspoort of medicijnenpaspoort genoemd. Het paspoort vervangt niet de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring. Het is namelijk geen geldig grensdocument.

Je kunt een  Europees Medisch Paspoort halen bij de huisarts, apotheek, medisch specialist of bij een patiëntenvereniging.

Originele verpakking
Als je op reis gaat met medicijnen, is het raadzaam om deze mee te nemen in de originele verpakking van de apotheek. Stop ze dus niet zelf in een doosje. Alleen op deze manier is het duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat.

Vorige artikel:

Volgende artikel: