Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt is na een privacyblunder weer in het nieuws. In principe is het goed mogelijk dat de verzekerde – als hij gebruikmaakt van zorg – zelf ook in het Landelijk Schakelpunt staat. 

Het LSP is de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier. Via het LSP maken zorgaanbieders en zorgverleners het mogelijk medische gegevens met elkaar uit te kunnen wisselen. Dat betekent dat wie zorg nodig heeft bij een andere arts of hulpverlener dan de eigen huisarts, zijn medische gegevens via het LSP kan laten uitwisselen met de andere huisarts. Het lijkt misschien een vreemd idee: zorgverleners kunnen ‘zomaar’ gegevens uitwisselen aan andere zorgverleners. Maar het is niet zo duister als het nu misschien lijkt.

Toestemming
De huisarts en apotheek houden over iedere patiënt een dossier bij. Dat is belangrijk om zo de behandeling te kunnen bevorderen. De huisarts noteert de klachten en schrijft welke behandeling daarbij hoort. Vervolgens registreert de apotheek welk medicijn de patiënt gebruikt, en welke medicijnen voor de apotheek een probleem opleveren.

Dat betekent niet dat de huisarts en apotheek ongevraagd de gegevens van de patiënt mogen uitwisselen. Daarvoor is namelijk – volgens de privacywet – rechtsgeldige toestemming voor nodig. In de praktijk betekent dit, dat de verzekerde nadrukkelijk toestemming moet geven. Geeft de patiënt geen toestemming, dan mogen de medische gegevens in geen geval uitgewisseld worden.

Het is mogelijk jezelf aan te melden bij het LSP, door het Burgerservicenummer (BSN) door te geven aan de VZVZ. De VZVZ is de verantwoordelijke instantie die het LSP beheert.

Opvragen
Een andere zorgverlener kan de gegevens opvragen als dat nodig om een behandeling doorgang te laten vinden. Aan de hand van het BSN zoekt het LSP dan op welke gegevens er zijn over de patiënt. De zorgverlener kan die gegevens opvragen en inzien. Maar in het LLSP staat alleen het BSN-nummer en welke huisarts de gegevens over de patiënt heeft. Dat betekent dus, dat zorgverleners niet meteen een heel medisch achtergrond op kunnen vragen.

Het LSP is actief onder ongeveer veertig regio’s in Nederland. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken die zijn ingeschreven bij het LSP, zijn ingedeeld in één van de veertig regio’s. Binnen een regio kunnen zorgverleners de gegevens met elkaar uitwisselen, met uitzondering van ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben patiënten uit verschillende regio’s, en kunnen daarom uit meerdere regio’s gegevens opvragen. Een huisarts of andere zorgverlener kan dit niet.

In principe merkt de patiënt niets van de regio-indeling, tenzij hij zorg zoekt in een andere regio. In dat geval is er opnieuw uitdrukkelijke toestemming nodig om de gegevens uit te mogen wisselen.

Hoe werkt dat?
Via het LSP kunnen zorgverleners medische gegevens opvragen en uitwisselen. Stel dat er een patiënt is die nodig naar een huisartsenpost moet. In dat geval krijgt de patiënt een andere huisarts die de status van de patiënt in moet kunnen zien. In dat geval kan de waarnemend huisarts het dossier van de patiënt inzien. Vervolgens kan de arts de nieuwe stand van zaken noteren in het dossier. Zo weet de eigen huisarts ook precies wat er gebeurd is en welke behandeling er gestart is.

Gegevens
Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen, apothekers en medisch specialisten kunnen de gegevens van het LSP opvragen. Andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of psycholoog, kunnen deze gegevens niet inzien. Ook zorgverzekeraars zullen nooit toegang krijgen tot het dossier.

Alleen gegevens zoals nam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht zijn opvraagbaar. Daarnaast ziet de huisarts de gezondheidsproblemen, de voorgeschreven medicijnen, de laatste contacten in de laatste vier maanden en andere bijzonderheden. Het is dus niet zo dat een waarnemend arts een volledig medisch dossier mag inzien.

Dit in tegenstelling tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), dat landelijk werd getest. Uiteindelijk verwierp de Tweede Kamer het idee, en kwam het VZVZ met een doorstart: het LSP. Het LSP werkt dus alleen regionaal, en er zijn maar bepaalde gegevens op te vragen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: