Lage zorgpremie niet altijd goed

Het verlagen van de zorgpremie voor 2014 is niet zonder meer goed. Soms zijn klanten van zorgverzekeraars helemaal niet gebaat bij een premieverlaging. Door premies te verlagen, moeten zorgverzekeraars hun buffers aanspreken. Die buffers dienen eigenlijk niet voor het verlagen van de zorgpremie, maar het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De Nederlandsche Bank (DNB) reageert met een waarschuwing op de oproep van de Consumentenbond. De Consumentenbond bereidt op dit moment een actie voor om zorgpremies te verlagen.

Lagere zorgpremies
Zorgverzekeraar DSW maakte als eerste de zorgpremies voor 2014 bekend. Daaruit bleek dat de zorgpremie omlaag gaat, met een besparing die kan oplopen tot 90 euro op jaarbasis. Op basis van de premieverlaging stelde de Consumentenbond vorige week dat de zorgpremie nog verder omlaag kan; met zo’n 25 euro per maand.

Volgens de bond is het namelijk niet nodig dat veel zorgverzekeraars een veel hogere ‘solvabiliteitbuffer’ hebben dan eigenlijk nodig is. Met een solvabiliteitbuffer bedoeleven zorgverzekeraars een buffer die opgebouwd is om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het is verplicht voor zorgverzekeraars om een dergelijke buffer te hebben. Veel zorgverzekeraars hebben volgens de Consumentenbond een veel hogere buffer dan verplicht gesteld is.

Vorig jaar maakte de zorgsector 1,4 miljard euro winst. De Consumentenbond stelt daarom dan ook dat zorgverzekeraars hun premie kunnen verlagen. Dat is ook de wens van de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers (VVD). Zij stuurde eerder al aan op een verlaging van de premie, maar zorgverzekeraars mogen zelf bepalen met hoeveel zij de premie willen verlagen of verhogen.

Te gemakkelijk
Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) worden conclusies over het verlagen van de zorgpremie veel te gemakkelijk getrokken. Voor de hele verzekeringssector geldt dat ieder jaar de risico’s flink schommelen. De toezichthouder stelt dan ook dat een zorgverzekeraar niet zomaar de premies kan verlagen zonder daarbij in de problemen te komen.

Het is volgens de centrale bank niet verstandig zomaar buffers aan te spreken om zo de zorgpremie te verlagen. De buffers zijn er niet voor bedoeld om de zorgpremie te verlagen, maar om tegenvallers op te vangen. De Nederlandsche Bank raadt verzekeraars juist aan om boven de verplichte solvabiliteitsbuffer te sparen, zodat zij een duidelijke marge overhouden.

Elf procent
Hoewel minister Schippers van Volksgezondheid en de Consumentenbond graag zien dat de zorgpremie voor volgend jaar omlaag gaat, kan niet zomaar gesteld worden dat de winst van afgelopen jaar aangesproken kan worden. Volgens DNB moeten verzekeraars tenminste elf procent van de mogelijke schadelast in kas hebben. Er zijn verder geen algemene eisen over hoe hoog de marge moet zijn, dat mag de zorgverzekeraar zelf beslissen.

Van zorgverzekeraar DSW werd onlangs al bekend dat de premie wel omlaag gaat volgend jaar, maar de zorgverzekeraar met zijn premieverlagingen al jarenlang verlies lijdt. Volgens De Nederlandsche Bank verschilt de norm per zorgverzekeraar, en dus bezitten de meeste zorgverzekeraars meer geld dan nodig is

Zorgverzekeraars Nederland
Niet alleen De Nederlandsche Bank stelt dat de Consumentenbond niet zomaar van zorgverzekeraars mag verwachten dat de premie voor het komende jaar verlaagd wordt. Zorgverzekeraars Nederland noemde de oproep van de Consumentenbond om de premie te verlagen meteen al onverantwoord. Zorgverzekeraars zouden helemaal niet onnodig veel geld vasthouden om zo een buffer op te bouwen.

Zorgverzekeraars Nederland benadrukt dat de buffers die zorgverzekeraars hanteren bedoeld zijn om schokken en extra taken in de toekomst op te kunnen vangen.

Bekendmaking premies
Traditiegetrouw is zorgverzekeraar DSW de eerste zorgverzekeraar in Nederland die de zorgpremies voor komend jaar al bekend heeft gemaakt. De rest van de zorgverzekeraars volgen later. Uiterlijk halverwege november (deadline 15 november) moeten zorgverzekeraars hun premies voor het komende jaar vrijgeven.

Op 31 december mogen verzekerden ervoor kiezen om hun zorgverzekering bij de huidige verzekeraar op te zeggen, en over te stappen naar een andere verzekeraar. Op 1 februari van het nieuwe kalenderjaar, moeten alle verzekerden aansluiting gevonden hebben. In de tussentijd loopt de polis van de laatste zorgverzekeraar wel gewoon door, zodat de verzekerde ook in de tussentijd gewoon verzekerd blijft. Het is immers verboden om geen zorgverzekeraar te hebben.

Vorige artikel:

Volgende artikel: