Korting in ruil voor hoog eigen risico: hoe bespaar ik nog meer?

Zorgverzekeraars geven verzekerden met een hoog eigen risico. Dat is vooral aantrekkelijk voor mensen die doorgaans niet zoveel zorg nodig hebben. Bij een vrijwillig eigen risico van 850 euro, kost een verzekering vaak nog maar rond de zestig euro. Maar het is niet helemaal zonder gevaar. Want wie toch zorg nodig heeft, moet een groter deel zelf betalen. Daarom een aantal tips om nog meer te besparen.

Een potje maken

Wie kiest voor een vrijwillig hoger eigen risico, kan beter de premiekorting op een spaarrekening zetten. Maak dus een soort spaarport. De verzekerde kan dit geld dan reserveren voor onverwachte zorguitgaven.

Stel dat er eens iets gebeurt waarvoor u een behandeling in het ziekenhuis nodig hebt. Dat kan dan al snel aardig in de papieren lopen. Het is handig om dan alvast geld achter de hand te hebben. De zorgverzekeraar brengt immers uw deel van het eigen risico bij de verzekerde in rekening. Wie het hoogste vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan dan in één keer een rekening van 850 euro krijgen.

Wat dekt de verzekering?
De verzekerde betaalt alleen eigen risico over zorg uit het basispakket. Dat houdt dus in dat aanvullende zorg nooit voor het eigen risico komt. Kijk daarom eerst goed welke behandeling bij welk pakket hoort. Zo komt bijvoorbeeld aanvullende tandzorg niet voor het eigen risico. Blijf goed op de hoogte van de dekkingen uit de zorgverzekering.

Eigen risico verbruikt: nu al ‘inkopen’

Bent u door het volledige eigen risico heen? Dan kan het lonen om alvast voor uit te kijken. Zo kan het zijn dat u verwacht volgend jaar een nieuw gehoorapparaat nodig te hebben. Dan is het goed om dat nu alvast te regelen. U hoeft dan volgend jaar niet nog eens het eigen risico voor het gehoorapparaat te betalen. U had immers dit jaar het eigen risico al verbruikt. Stel dit soort zaken daarom niet te lang uit. Anders bent u al snel dief van uw eigen portemonnee.

Niet altijd naar het ziekenhuis
Nederlanders willen maar wat graag een goede behandeling. Veel verzekerden willen sommige behandelingen daarom per se naar het ziekenhuis. Informeer eens bij de huisarts of hij een bepaalde behandeling ook zelf kan doen. Voor een behandeling bij de huisarts hoeft de verzekerde namelijk geen eigen risico te betalen. Voor een behandeling in het ziekenhuis geldt het eigen risico wel.

Na een ongeluk
Wie een ongeluk heeft gehad, krijgt te maken met de schuldvraag. Als blijkt dat het ongeluk niet de schuld van de verzekerde was, hoeft hij of zij geen eigen risico te betalen voor behandelingen die nodig zijn in verband met het ongeluk. De verzekerde kan dan namelijk het eigen risico verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Reisverzekering

Gaat u op reis naar het buitenland? Dan is het goed om naast de zorgverzekering ook een reisververzekering af te sluiten. Mocht u dan spoedeisende hulp in het buitenland nodig hebben, dan kunt u de rekening daarvan bij de reisverzekering indienen. U betaalt dan nog wel het eigen risico, maar krijgt dit dan terug van de reisverzekeraar. Er is een grote kans dat deze de kosten deels vergoedt.

Vorige artikel:

Volgende artikel: