Korting door in te leveren op de keuzevrijheid

Zorgverzekeringen gaan in 2014 tegen bodemprijzen over de denkbeeldige toonbank. Nooit eerdere kostte een zorgverzekering zo weinig. Maar wat veel verzekerden zich niet realiseren, is dat ze inleveren op de keuzevrijheid. Dat is namelijk de hoofdreden waarom een verzekering zo goedkoop kan zijn.

Kleinere keuze
Verzekerden betalen een lagere premie, maar  dan hebben ze wel een kleinere keuze in waar ze terechtkunnen voor volledig vergoede zorg. Een lage premie klinkt wel mooi, maar het is een moeilijke keuze. Gaat u voor de laagste premie, of voor keuzevrijheid?

In 2008 vond de meerderheid van de verzekerden het belangrijker om zelf te mogen kiezen naar welke zorgspecialist ze gaan, dan of ze korting kunnen krijgen op de premie. Nu lijkt het tij gekeerd.

Omgekeerd
Door keuzevrijheid in te leveren, krijgt de verzekerde korting. Dat valt meerdere vergelijkingssites op. Echter, het werkt ook omgekeerd. Wie keuzevrijheid wil, moet daar fors voor betalen. Daarnaast komt er nog een andere factor bij een lagere premie kijken: de reistijd. De zorgverzekeraar kan namelijk contracten hebben met zorgverleners die ver uit de buurt van de verzekerde liggen. Dan moet u een stuk reizen om bij de zorgverlener te komen.

Selectieve polissen
Vaak gaat een selectieve polis over veel voorkomende, planbare behandelingen. Denk daarbij aan operaties aan de heupen, aan de knie of aan staar. Voor spoedeisende hulp hoeven verzekerden nooit ver te reizen: daarvoor kunt u altijd overal terecht.

Door het aanbieden van selectieve polissen, verandert ook de denkwijze van verzekeraars. Ze kopen selectiever en goedkoper in. Daardoor kan de premie omlaag. In principe is dat een goede ontwikkeling, want het is een goed concept om de zorgkosten in de hand te kunnen houden, terwijl de kwaliteit verbetert.

Naturapolis of restitutiepolis?
De goedkoopste zorgverzekeraars bieden naturapolissen aan. Verzekerden kunnen alleen terecht bij gecontracteerde aanbieders. De allergoedkoopste naturapolis wordt aangeboden door Zekur. Maar dan kunt u voor niet-spoedeisende zorg maar bij zestien ziekenhuizen terecht. Dat houdt in dat de verzekerde maar naar ongeveer één ziekenhuis per provincie kan. Daarnaast verloopt de hele communicatie via het internet.

Wie kiest voor een restitutiepolis, betaalt iets meer. Dan kunt u naar de zorgaanbieder van uw keuze. Dan krijgt u als verzekerde achteraf tot het gangbare tarief vergoed. In principe kunt u dus naar een dure kliniek gaan, maar dan betaalt u een deel zelf. Menzis biedt in 2014 de goedkoopste restitutiepolissen aan. Daar komt een restitutiepolis neer op ongeveer 87 euro per maand.

Hoger eigen risico of korting?
De lage prijzen worden veroorzaakt door een hoger eigen risico. Wie voor een eigen risico van 860 euro kiest, betaalt maandelijks de laagste premie. Maar dat houdt wel in dat de verzekerde de eerste 860 euro zelf betaalt. Pas daarna vergoedt de zorgverzekering gedeclareerde behandelingen. Anderzorg biedt de goedkoopste verzekering aan. Daar zit wel het allerhoogste eigen risico aan vast.

Het eigen risico is minimaal 360 euro. Die betalen alle verzekerden in 2014. Verzekerden kunnen er voor kiezen om een eigen risico van 500 euro erbij te nemen. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie. Het is belangrijk te vermelden dat een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg niet onder het eigen risico vallen.

CZ en Menzis
CZ maakte onlangs de prijs van de basisverzekering bekend. De premie voor een natura basisverzekering ging bijna een tientje omlaag. Daarmee betalen verzekerden van CZ 95,90 per maand. Bij het hoogste eigen risico komt de premie op 75,72 euro per maand neer. Het eigen risico is dan 860 euro. De prijs blijft gelijk voor aanvullende verzekeringen.

Menzis rekent volgend zorgjaar 75,70 euro per maand bij een eigen risico van 860 euro. Verzekerden die een verzekering afsluiten met het minimale eigen risico, betalen 95,50 euro per maand. Daarmee gaat de premie voor een verzekering bij Menzis met ruim tien euro omlaag. De meeste aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen blijven ook bij Menzis in premie gelijk.

Zilveren Kruis Achmea en VGZ
Zilveren Kruis Achmea biedt verzekeringen aan voor ongeveer 70 euro. Daar zit een collectiviteitskorting van vijf procent bij in. Ook geldt er een eigen risico van 500 euro. Klanten van VGZ betalen minimaal 81 euro per maand.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: