Korting dankzij een collectieve zorgverzekering

Wie geld wil besparen, kan ervoor kiezen een collectieve zorgverzekering aan te gaan. Vaak hebben zogenaamde internetverzekeringen geen collectiviteitskorting, omdat ze al heel goedkoop zijn. Bij een normale zorgverzekering is de premie vaak hoger. Daar kunnen verzekerden dus wel een collectiviteitskorting krijgen. Maar wat houdt die korting eigenlijk aan? Wanneer komt de verzekerde in aanmerking?

Gezamenlijk verzekeren
Bij een collectieve zorgverzekering verzekert u zich samen met anderen, tegelijk. Dat kan bijvoorbeeld via de werkgever, vereniging, sportclub, belangenorganisatie, bank, drogisterij of zelfs via een natuurclub. Bij bijvoorbeeld De Friesland biedt de zorgverzekeraar verzekerden aan om zich aan te melden bij natuurvereniging ’t Fryske Gea om op die manier van korting te profiteren.

De collectiviteitskorting bedraagt over het algemeen zeven procent van de premie. Maximaal mag de korting tien procent zijn. Op die manier kan de verzekerde dus flink besparen. Daarom kan het lonen ook eens bij bijvoorbeeld de werkgever te vragen naar een dergelijke verzekering.

Afspraken
Hoe kan het dat een collectieve verzekering goedkoper is dan een normale verzekering? Dat komt doordat organisaties afspraken maken met zorgverzekeraars over een verzekering voor alle werknemers of leden. Het is mogelijk ook gezinsleden mee te verzekeren bij deze polis. Dan bent u samen met het hele gezin verzekerd van goede zorg, tegen een scherpe premie.

Dat de prijs zo laag is, komt niet alleen door de afspraken. Het is voor een verzekeraar veel goedkoper om meerdere verzekerden tegelijk onder te brengen bij één verzekering. Zie het als een soort groepskorting. Dat is immers ook wat het woord ‘collectief’ betekent.

Via de werkgever
Gebruikmaken van een gezamenlijke korting via de werkgever? Dan hebt u recht op korting. Goed voor de verzekerde, maar ook voor de werkgever. Werknemers kunnen namelijk specifieke zorg krijgen, die speciaal is afgestemd op de werkzaamheden die de werknemer verricht. Na ziekte of blessure kan de verzekerde dan snel weer aan het werk.

Via een vereniging
Als lid van een vereniging kunt u zich misschien collectief verzekeringen. De verzekering is dan afgestemd op de behoefte van het lid. Dat kan bijvoorbeeld via een sportvereniging zijn. Dan krijgt de verzekerde bijvoorbeeld extra vergoeding voor de fysiotherapeut.

In veel gevallen heeft ook een patiëntenvereniging een dergelijke verzekering. Dan valt te denken aan zorg die past bij de ziekte of aandoening. Zeker chronisch zieken kunnen profiteren van een collectieve verzekering bij een patiëntenvereniging. Zij hebben immers meer zorg nodig.

Op een andere manier korting krijgen
Geen werk en geen lid van een vereniging? Dan kunt u aansluiting zoeken bij een open collectief. Dat kan bijvoorbeeld een vergelijkingswebsite zijn. De organisatie stelt zich dan op als een soort bemiddelaar om alsnog korting te kunnen krijgen.

Bij een open collectief is het ingewikkelder om specifieke zorg te leveren. Toch staat de zorgverzekeraar een open collectief toe. Het voordeel is immers dat de zorgverzekering er in één keer een hele hoop verzekerden erbij krijgt.

Een collectiviteitsnummer
Wie gebruik wil maken van dergelijke kortingen, moet zich aanmelden via een collectiviteitsnummer. Dat nummer staat geregistreerd bij de verzekeraar waarmee de werkgever of organisatie afspraken heeft. Het nummer valt op te vragen bij de werkgevende, leidinggevende of voorzitter van de vereniging. Bij sommige zorgverzekeraars valt het nummer ook online of telefonisch op te vragen.

Kijk van tevoren goed of een collectiviteitsverzekering wel nut heeft. Vergelijk zorgverzekeringen niet alleen op de premie, maar vooral op de dekking.

Vorige artikel:

Volgende artikel: