Ketenzorg

Op sommige zorgsites en in nieuwsberichten van de overheid en zorgverzekeraars komt het woord ‘ketenzorg’ voorbij. Steeds meer mensen ontvangen zogenaamde ketenzorg. Dat woord klinkt groots, maar wat betekent het nu eigenlijk? Waarschijnlijk heb je zelfs al te maken met ketenzorg, zonder het zelf door te hebben gehad.
Chronisch zieken
Voornamelijk mensen met een chronische ziekte krijgen ketenzorg. En dat zijn er steeds meer in Nederland. Patiënten krijgen bovendien steeds vaker meerdere ziektes tegelijk. De meest voorkomende ziektes zijn hart- en vaatziekten, de longaandoening COPD en diabetes. Mensen die lijden aan deze ziektes krijgen steeds vaker ketenzorg aangeboden door de zorgverzekeraar.

In Nederland zijn er verschillende zorgaanbieders die patiënten behandelen aan Diabetes Type 2 en hart- en vaatziekten. Door intensief samen te werken, krijgen patiënten de beste zorg. De samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders gebeurt in een keten. Ketens zoals bijvoorbeeld een zorggroep of gezondheidscentrum. Kinderen worden wel eens geholpen via speciale ‘pijn-de-baas-teams’ in universitaire ziekenhuizen. Ook dit is een goed voorbeeld van ketenzorg.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten werken nauwkeurig met elkaar samen om tot ketenzorg op maat te komen. Vaak is de huisarts degene die de ketenzorg samenstelt. Nog niet overal in Nederland is ketenzorg op dezelfde manier geregeld. Daarom is het raadzaam om eerst even bij de huisarts te informeren.

Ketenzorg en de zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars proberen ook zorgaanbieders zoveel mogelijk te bewegen ketenzorg aan te bieden. Mensen die een chronische ziekte hebben, hebben vaak ook vragen over de manier waarop ze met hun ziekte om moeten gaan. Daarom proberen zorgverleners verschillende zorgaanbieders bij elkaar te brengen in een bepaalde zorggroep.

Ketenzorg heeft verschillende voordelen. Zo weten zorgaanbieders van de voorgeschiedenis van de patiënt en weten zij allen welke medicijnen de patiënt slikt. Bovendien is niets vervelender dan voortdurend dezelfde verhalen te moeten vertellen, want zorgaanbieders wisselen gegevens onderling uit. Daarna stemmen zij de behandelingen op elkaar af.

Belangrijkste schakel
De belangrijkste schakel in de ketenzorg is de patiënt zelf. Hij kan het beste aan actieve inzet tonen om de behandeling te doen slagen. Dat betekent dat de patiënt een gezonde leefstijl moet hebben, en inzicht moet tonen in de beperkingen van de ziekte die hij heeft. Zorgaanbieders binnen de zorgketen proberen de patiënt daarin zoveel mogelijk te ondersteunen. Binnen de ketenzorg worden bijvoorbeeld zorgplannen gemaakt, die speciaal op de situatie geschreven wordt. Dit houdt in dat het hier gaat om een persoonlijk plan, waarin rekening wordt gehouden met de beperkingen van de ziekte.

In zo’n zorgplan staan alle doelen die de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de patiënt willen bereiken binnen een bepaalde tijdspanne. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het volgen van een cursus of het meer bewegen.

Basisverzekering
Voor het verkrijgen van ketenzorg hoeft de verzekerde geen aanvullende zorgverzekering afsluiten. De ketenzorg wordt namelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De zorgverzekeraar betaalt de kosten van de behandeling aan de zorggroep of het gezondheidscentrum. De kosten vallen in geen geval onder het wettelijk verplichte eigen risico. Ook als de verzekerde een vrijwillig eigen risico heeft afgesloten, hoeft hij geen eigen risico te betalen voor de behandeling middels ketenzorg.

Vorige artikel:

Volgende artikel: