Kan ik mijn zorgkosten nog inzien?

Vorig jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Dan zit er kans in dat u de zorgkosten van het afgelopen jaar niet meer kunt inzien. Vooral ex-verzekerden van Menzis, Achmea en Zorg&Zekerheid komen het probleem tegen. De zorgkosten van 2013 zijn niet meer toegankelijk wanneer verzekerden overstapten naar een andere zorgverzekeraar.

De Consumentenbond klaagt
Volgens de Consumentenbond kunnen veel verzekerden die overstapten naar een andere zorgverzekeraar hun zorgkosten niet meer inzien. De bond noemt het ‘voor de hand liggend’ dat dat niet wenselijk is. Voor veel verzekerden is het nog steeds belangrijk om de zorgkosten in te kunnen zien. Volgens de Consumentenbond zouden verzekerden ook tegen moeilijkheden aanlopen bij het invullen van aangiftes.

Overigens is het goed om te melden dat niet alle zorgverzekeraars direct de  toegang ontzeggen na een overstap. Zo kunnen klanten van ASR Verzekeringen nog vijf jaar na het moment van overstappen de zorgkosten inzien. Bij veel andere zorgverzekeraars kunnen de verzekerden nog drie jaar inloggen.

Het inzien van de zorgkosten
Wie een verzekering heeft afgesloten, zou in principe altijd zijn of haar zorgkosten moeten kunnen opvragen. Dat kan via het portaal van de eigen zorgverzekeraar. Soms kunnen verzekerden alleen de zorgkosten van het afgelopen jaar, en soms ook van de afgelopen jaren inzien. Maar zodra een verzekerde ervoor kiest om over te stappen naar een andere verzekeraar, wordt de toegang tot het portaal direct ontzegd. Daardoor hebben verzekerden geen zicht meer op de zorgkosten die ze het jaar ervoor hebben gemaakt.

Zorgverzekeraars werken aan een oplossing
Nadat de Consumentenbond haar bevindingen naar buiten bracht, reageerden de zorgverzekeraars Menzis en Achmea direct. De verzekeraars meldden de kwestie onmiddellijk in behandeling te nemen. Bij Zorg&Zekerheid blijft het inloggen tot het portaal onmogelijk na een overstap. Daar moeten ex-verzekerden namelijk zelf een verzoek indienen om hun zorgkosten van het afgelopen jaar in te kunnen zien. Wie toestemming krijgt, kan nog altijd niet inloggen, maar krijgt de zorgkosten van het afgelopen jaar op papier  toegezonden.

Waarom is het belangrijk dat ik de zorgkosten kan inzien?
Als u uw zorgkosten kunt inzien, weet u precies welke kosten u heeft gemaakt voor zorg. Daardoor kunnen verzekerden zichzelf gerichter verzekeren, omdat ze direct kunnen zien van welk type zorg ze het meest gebruik hebben gemaakt.

Daarnaast is het handig als bestrijdingsmiddel tegen fraude. Door het overzicht kunt u onterechte declaraties opsporen en melden. Op die manier blijft de zorg betaalbaar en kunnen premies op hetzelfde niveau blijven, of zelfs omlaag.  Wie bijvoorbeeld een declaratie ziet die hij of zij niet herkent, kan direct aan de bel trekken bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kijkt dan samen met u wat er aan de hand is. Zo blijft de zorg goed en betaalbaar.

De toegang is geweigerd
Bij sommige verzekeraars kunt u niet zelf de zorgkosten inzien. Dat is het geval bij bijvoorbeeld VGZ. Als u bent verzekerd via een (assurantie) tussenpersoon, moet de tussenpersoon inloggen op het portaal.

U kunt trouwens bij alle zorgverzekeraars alleen de zorgkosten inzien van de personen die bij u op de polis staan. Feitelijk is dat alleen de verzekerde zelf en zijn of haar kinderen. Dat houdt ook in dat het soms niet mogelijk is om de kosten van personen boven de zestien in te zien. Bij bijvoorbeeld Menzis is dat het geval. Daar moet de persoon boven de zestien dus zelf een account aanmaken en inloggen.

Waar kan ik mijn zorgkosten nog inzien?
Vergelijken-Zorgverzekering ging zelf op onderzoek uit. Bij welke zorgverzekeraars kunnen overstappers hun zorgkosten nog inzien, en waar niet?

Zorgverzekeraar Kan ik mijn zorgkosten nog inzien na het overstappen?
Agis Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
Anderzorg Nee. – Probeer een verzoek in te dienen.
Bewuzt Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
De Friesland Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
Delta Lloyd Ja, nog tot één jaar na overstap.
Ditzo Ja, nog tot 5 jaar na overstap.
Energiek Ja, nog tot één jaar na overstap.
FBTO Nee. – Probeer een verzoek in te dienen.
HEMA Onbekend.
Menzis Nee. – Probeer een verzoek in te dienen.
OHRA Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
ONVZ Ja, nog tot één jaar na overstap.
PNO Zorg Ja, nog tot één jaar na overstap.
Pro Life Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
Salland Ja, nog tot één jaar na overstap.
Stad Holland Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
Take Care Now! Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
Univé Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
VGZ Ja, nog tot 3 jaar na overstap.
Zekur Zekur werkt nog aan een systeem om de zorgkosten inzichtelijk te maken.
Zilveren Kruis Nog niet, maar Zilveren Kruis werkt aan een systeem om de zorgkosten inzichtelijk te maken. Dat systeem zou medio 2014 moeten werken.
Zorg en Zekerheid Nee. – Probeer een verzoek in te dienen.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: