De juiste tandartsverzekering kiezen

Kinderen onder de 18 jaar krijgen de meeste behandelingen vergoed door de basisverzekeringen. De basisverzekering dekt bijvoorbeeld twee controles per jaar, het verwijderen van tandsteen, het aanbrengen van een beschermend laagje en het vullen van gaatjes.

Niet vergoed
Alleen orthodontie, kronen en bruggen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wie graag wel gedekt wil zijn tegen de kosten hiervan, kan een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

18 jaar en ouder
Voor verzekerden van achttien jaar en ouder wordt eigenlijk niets standaard vergoed. Alleen in sprake van ernstige situaties keert de verzekering nog wel eens uit. Dan spreken we over bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen, groeistoornissen of een afwijking aan het gebit. Ook lichamelijk en geestelijk beperkten voor wie tandzorg noodzakelijk is, krijgen dit vergoed.

Verstandskiezen trekken
Het laten trekken van verstandskiezen is kostbaar. Sinds 2011 dekt de basisverzekering deze behandeling niet meer. De kosten vallen dan onder de tandartsverzekering. Zodra de tandarts besluit dat hij of zij niet zelf de kies kan trekken, maar een specialist in het ziekenhuis, valt de behandeling wel onder de basiszorg.

Dat heet dan ‘lastige extractie’. De kosten worden niet helemaal vergoed. De verzekerde betaalt zelf een eigen risico. De eerste 360 euro van alle zorgkosten betaalt de verzekerde dan zelf. Daaronder valt dus ook deze behandeling.  Trekt de tandarts zelf? Dan valt de behandeling in zijn geheel niet onder de basiszorg.

De kosten voor een kunstgebit
Wie een kunstgebit nodig heeft, betaalt de kosten voor 25% zelf. De overige 75% betaalt de zorgverzekeraar via de basisverzekering. Tegen de resterende kosten kunt u zich uiteraard verzekeren. Ook kosten voor reparatie van de prothese, vergoedt de verzekeraar uit de basiszorg.

Klikgebit
Bij sommige mensen is de kaak te smal. Dan blijft het kunstgebit niet goed zitten. Daarom beveelt de tandarts dan een klikgebit aan. Dat is een kunstgebit op implantaat. Verzekerden die zo’n dergelijk gebit nodig hebben, betalen een wettelijke eigen bijdrage van 125 euro per kaak. Daar zit wel een voorwaarde aan vast: u moet eerst toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Die vraagt dan om een verklaring van de behandelend arts of implantoloog.

Eigen risico bij een kunstgebit
Alle behandelingen die via de basiszorg geregeld worden, gaan ten koste van uw eigen risico. Dat houdt dus in dat u de eerste 360 euro (per 2014) zelf betaalt. Bijvoorbeeld als u nar de kaakchirurg moet en een kunstgebit krijgt. Veel verzekerden halen het eigen risico en de eigen bijdrage door elkaar, of denken zelfs dat de basiszorg altijd alles voor honderd procent vergoedt. Dat is dus niet het geval.

Is het nodig?
Niet iedereen verzekerd zich tegen tandartskosten. Sommige mensen vinden dat de prijs van een aanvullende verzekering niet opweegt tegen hoeveel tandartskosten ze daadwerkelijk maken. Om geld te besparen, verzekeren ze zich daarom niet. Ze zetten het geld opzij voor het geval dat er daadwerkelijk nood aan de man komt en een tandartsafspraak onvermijdelijk is. Daarmee bespaar je maandelijks.

Dat geldt niet voor iedereen. Mensen die vaak problemen met hun gebit hebben, doen er wel degelijk goed aan om een tandartsverzekering af te sluiten. U wil immers niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar
Een tandartsverzekering is een aanvullende verzekering. Daarom kunt u ook voor deze verzekering overstappen (terwijl u voor de basiszorg bij dezelfde verzekeraar blijft). Helaas geldt in Nederland wel vaak een medische selectie bij een uitgebreidere dekking. Feitelijk houdt dat in dat de verzekerde een medische vragenlijst moet invullen, alvorens de verzekering de aanvrager accepteert.

Alleen de lijst invullen is niet voldoende. De tandarts moet de verklaring ook nog goedkeuren en ondertekenen. Wie veel kosten van zijn of haar gebit verwacht, krijgt vaak een lagere dekking aangeboden door de zorgverzekeraar.

Wacht niet tot het allerlaatste moment met het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Het duurt soms een lange tijd voordat alles rond is met de nieuwe zorgverzekeraar en de tandarts. De meeste verzekerden komen liever niet zonder een tandartsverzekering te zitten.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: