Jeugdpsychiatrie uit het basispakket in 2015

De kinder- en jeugdpsychiatrie verdwijnt per 1 januari 2015 uit het basispakket van de zorgverzekering. De meerderheid van de Eerste Kamer stemde daar gisteravond voor. Daardoor komt de verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen, in plaats van de zorgverzekeraar. Per 2015 moeten kinderen met autisme, seksueel misbruik en schizofrenie aankloppen bij de gemeente.

Naar eigen inzicht
De gemeente mag straks naar eigen inzicht de zorg inrichten. Dat houdt in dat een armere gemeente minder geld beschikbaar heeft voor bijvoorbeeld jeugdpsychiatrie. Daar komen dan nog alle bezuinigingen per gemeente overheen. De kwaliteit  van de zorg wordt op die manier dus afhankelijk van de plaats waarin u woont.

De gemeenten moeten nu in korte tijd een grote kennisachterstand inhalen. Ze moeten namelijk de hele infrastructuur opnieuw inrichten op de nieuwe maatregelen. Daarom spreekt het Landelijk Platform GGz op korte termijn met staatssecretaris Van Rijn om duidelijke afspraken te maken. Anders zou het kind dreigen tussen wal en schip te vallen.

Niet alleen psychiatrie
Niet alleen jeugdpsychiatrie verdwijnt uit het basispakket, maar ook de diagnose en de behandeling van dyslexie is voortaan de taak van de gemeente. De nieuwe maatregelen zijn relatief onbekend bij het grote publiek, maar voor ouders met kinderen met psychische problemen is de impact enorm.

Zwarte dag
Tegenover Binnenlands Bestuur spreekt het Landelijk Platform GGz van ‘een zwarte dag’. Niet alleen voor het landelijk platform, maar ook voor de bijna 200.000 ouders van kinderen met psychische problemen. Marjan ter Avest wijst erop dat de Eerste Kamer niet naar de positie van kwetsbare kinderen heeft gekeken. Volgens haar lijkt het erop dat vooral het voorkomen van gezichtsverlies de doorslag heeft gegeven.

Minder toegankelijk
Volgens GGZ Nederland (GGZ) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) komt het recht op zorg voor kinderen met psychiatrische problemen door de nieuwe maatregelen in de problemen. Bovendien krijgt niet ieder kind gelijke kansen tot medische zorg. Helemaal niet als je die kinderen tegenover kinderen met een lichamelijke aandoening zet.

Samenwerken
Toch gaan de GGZ en de NVvP samenwerken met alle betrokkenen. Op die manier hopen de instanties de nieuwe Jeugdwet een zo groot mogelijk succes te maken. Dat kan volgens de instanties alleen ‘als partijen de goede samenwerking continueren en het belang van goede zorg aan de jeugd vooropstellen’. Feitelijk gaan de instanties de gemeenten aanspreken op hun nieuwe verantwoordelijkheid. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur lijkt de instanties dit de uitgelezen kans om over de nieuwe jeugdzorg te praten. De GGZ en de NVvP gaan er op hameren verantwoorde keuzes te maken.

Jeugdzorg is verheugd
Jeugdzorg is blij met de nieuwe maatregelen. Dat zegt de instantie tegen Binnenlands Bestuur. Jeugdzorg pleit voor een landelijk overgangsregime, om op die manier de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Daarom wil het samenwerken met de staatssecretaris bij de verdere uitwerking van zijn toezeggingen. Op die manier is er volgens Jeugdzorg sprake van ‘een verantwoorde invoering van de Jeugdwet.’

Moties
De nieuwe Jeugdwet is niet in zijn geheel aannemen, want er zijn moties ingediend en aangenomen. Op Twitter schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert benieuwd te zijn naar de uitwerking van de moties die zijn aangenomen over het oprichten van een meldpunt.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zullen de gemeenten, zorgaanbieders, professionals en cliënten ervoor zorgen dat de Jeugdwet straks goed wordt uitgevoerd.

Hoe zit het nog tot volgend jaar?
Tot volgend jaar kunt u voor de behandeling van psychische problemen nog terecht bij de huisarts. Deze werkt dan samen met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. De hulp die het kind krijgt, valt dan nog onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen.

De zorgverzekeraar vergoedt een behandeling via de basiszorgverzekering helemaal, of gedeeltelijk. Hoe een zorgverzekeraar omgaat met de vergoeding, verschilt per verzekeraar. Wat de regels daarover zijn, is altijd  terug te vinden in de polisvoorwaarden. Als de voorwaarden te onduidelijk zijn, kunt u contact opnemen met de zorgverzekering.

Die hele regeling komt vanaf 1 januari 2015 te vervallen.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: