Is een collectieve zorgverzekering zinnig?

Iedereen in Nederland die achttien jaar is en woont of werkt, moet verplicht een basis zorgverzekering hebben afgesloten. Daarnaast heeft iedereen de keuze extra dekkingen af te sluiten door een aanvullende zorgverzekering te kiezen. Voor zowel de basis zorgverzekering als de aanvullende zorgverzekering geldt dat de verzekerde een individuele zorgverzekering af kan sluiten. Het voordeel is dat de verzekerde zelf een dekking kan kiezen. Echter, een collectieve zorgverzekering kan voordeliger zijn.

Voordeliger
Bij een collectieve zorgverzekering kiest een grote groep potentiële klanten (= collectief) ervoor om aansluiting te vinden bij één collectief. Deze collectieven zijn meestal opgezet vanuit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij stichtingen, maar ook grote bedrijven worden dergelijke collectieven opgericht.

Het doel is een hogere korting te bedingen bij de zorgverzekeraar. Binnen het collectief kan de verzekerde niet zelf kiezen voor een verzekeringsmaatschappij, of de polis bepalen. Iedereen wordt dus tegelijk ondergebracht bij één zorgverzekeraar.

Doordat de zorgverzekeraar in één keer veel nieuwe verzekerden erbij krijgt, kan de zorgverzekeraar korting geven op de premie. De maandelijks te betalen premie kan daardoor omlaag, waardoor de verzekerde geniet van een lagere premie.

Altijd voordelig?
Niet altijd is een collectieve zorgverzekering voordelig. Voor mensen die amper zorg nodig hebben, is een collectieve zorgverzekering waarschijnlijk wel een optie. Het maakt niet uit of de dekking voor iedereen hetzelfde is, omdat de verzekerde weinig zorg behoeft.

Dat wordt anders als de verzekerde wel degelijk specialistische zorg nodig heeft. Wie meer zorg nodig heeft dan het collectief aanbiedt, heeft een probleem. In dat geval kan het nuttig zijn meer te kiezen voor een individuele zorgverzekering. Dan kan de verzekerde zelf de verzekeringsmaatschappij kiezen.

Zijn zorgcollectieven veilig?
Zorgcollectieven, zoals collectieve zorgverzekeringen ook wel genoemd worden, zijn over het algemeen veilig. Er is onderhandelingsruimte tussen het collectief en de zorgverzekeraar. Vaak kunnen collectieven zelf ook de individuele verzekering opzeggen, of daarbij helpen. Daarna kunnen verzekerden zorgeloos overstappen op een collectieve zorgverzekering.

Er kan zich echter wel een probleem voordoen bij collectieve zorgverzekeringen. De keuze voor een bepaalde zorgverzekeraar ligt niet bij de verzekerde, maar bij het collectief. Daardoor kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar niet aansluit op de wensen van de verzekerde. Vraag is: hoe komt de verzekerde weer van deze collectieve zorgverzekering af?

Opzeggen van een collectieve zorgverzekering valt nog altijd onder de Zorgverzekeringswet. Die wet zegt dat binnen slechts één bepaalde periode een verzekerde afscheid kan nemen van de huidige zorgverzekeraar. De verzekerde kan vanaf 31 december per kalenderjaar de verzekering opzeggen. Voor 1 februari 2013 moet de verzekerde dan weer aansluiting gevonden hebben bij een nieuwe zorgverzekeraar.

Bovendien is niet altijd meteen bekend bij welke zorgverzekeraar het collectief de zorgverzekering af zal sluiten. In de regel kiest het collectief voor de zorgverzekeraar die de laagste premie kan bieden. De laagste premie hebben wil niet altijd zeggen dat het meteen om de beste zorgverzekeraar gaat. Veel raadzamer is te kijken naar de prijs in verhouding tot de geleverde kwaliteit.

Wel geven zorgcollectieven alvorens een zorgverzekering af te sluiten aan welke zorgverzekeraar gekozen is. Wil de verzekerde zich niet verzekeren bij deze zorgverzekeraar, dan kan hij ervoor kiezen uit het collectief te stappen. De verzekerde moet dan de zorgverzekering nog niet hebben afgesloten, en overstappen naar een ander collectief of zorgverzekeraar.

Doe research
Om te zorgen dat de zorgverzekeraar zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de verzekerde, is het goed als de verzekerde eerst wat vooronderzoek doet. Tijdens zo’n onderzoek is het raadzaam eens te kijken naar wat andere mensen van de zorgverzekeraar vinden.

Bekende zorgcollectieven zijn bijvoorbeeld die van stichtingen of de Consumentenbond. De verzekerde moet echter niet alleen op zoek naar beoordelingen over zorgcollectieven, maar ook over de zorgverzekeraar die het collectief kiest.

Niet tevreden?
Het is mogelijk om uit een zorgcollectief te stappen, als de verzekering toch niet bevalt. Dit kan echter niet op elk moment. Pas tussen 31 december en 2 februari mag de verzekerde kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Kijk niet alleen naar de laagste prijs van een verzekering, maar ook naar de kwaliteit die het levert.

Vorige artikel:

Volgende artikel: