Illegalen kunnen gezondheid in gevaar brengen

Illegalen in Nederland kunnen de volksgezondheid in gevaar brengen. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld tuberculose, maar slikken daarvoor niet de noodzakelijke medicijnen. Volgens de GGD Nederland halen illegalen steeds vaker hun medicijnen niet op, terwijl dat wel zou moeten.

De voornaamste reden dat illegalen hun medicijnen niet ophalen, is omdat sinds 1 januari 2014 er vijf euro per medicijn betaald moet worden. De Partij van de Arbeid (PvdA) maakt zich zorgen en stelt schriftelijke vragen aan minister Schippers van Volksgezondheid.  De minister heeft al via een brief laten weten dat de eigen bijdrage voor illegalen geen belemmering vormt voor de toegang tot de noodzakelijke zorg.

Eigen bijdrage
Sinds 1 januari 2014 geldt er een eigen bijdrage voor illegalen in Nederland. Die eigen bijdrage is ingevoerd op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Iedereen in Nederland moet tenminste een basis zorgverzekering hebben afgesloten, maar dit geldt niet voor illegalen. Illegalen zijn namelijk wettelijk gezien geen burger, en kunnen dus helemaal geen zorgverzekering afsluiten.

Daarom moeten illegalen alle zorgkosten volledig zelf vergoeden. Sinds een aantal jaar kunnen huisartsen en apothekers de kosten die zij niet vergoed krijgen van de illegaal of vreemdeling terug declareren bij het College voor Zorgverzekeringen. Vorig jaar declareerden huisartsen en apothekers voor zo’n 24 miljoen euro. Om dat bedrag een halt toe te roepen, werd er een eigen bijdrage van vijf euro per medicijn ingevoerd. De wil van de illegaal om nog langer zelf te betalen voor medicijnen was de afgelopen jaren namelijk afgenomen.

Potje
Er is wel een potje waaruit illegalen in Nederland hun eigen bijdrage kunnen betalen. Volgens de hulporganisaties voor vluchtelingen willen illegalen hun medicijnen wel betalen, maar kunnen zij simpelweg het bedrag niet opbrengen. Het Breed Medisch Overleg (BMO) heeft geschat dat steunorganisaties voor ongeveer 43.000 euro op jaarbasis aan medicatie kwijt zijn. Op die manier raakt het potje voor de vergoeding van medicijnen aan illegalen snel leeg, en kunnen hulporganisaties straks niet langer helpen.

Met het einde aan het potje kunnen illegalen straks niet meer over de noodzakelijke medicijnen beschikken, en daarmee een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen de PvdA en ook GGD Nederland.

Gevaarlijk
Volgens de GGD Nederland is het gevaarlijk als illegalen hun medicijnen voor infecties niet innemen, omdat het verspreidingsrisico daarmee toeneemt. Voornamelijk de medicatie voor tuberculose is erg belangrijk. Deze ziekte kan zeer besmettelijk zijn. Het risico is het grootst bij illegalen die preventief een kuur tegen tuberculose moeten slikken.

Steeds vaker halen illegalen en vreemdelingen die medicijnen niet op. Er geldt immers een eigen bijdrage. Vooral als de illegaal zich nog niet ziek voelt, en geen verschijnselen voelt neemt hij de medicijnen niet. Daardoor kan de tuberculose zich verder ontwikkelen en daarmee en besmetting vormen voor de volksgezondheid.

Kosten hoger
Steeds vaker krijgen Nederlandse huisartsen te maken met vreemdelingen die de noodzakelijke medicatie niet meekrijgen van de apotheek. Voor de medicatie moet soms tot vijftien euro per maand betaald worden. In de meeste gevallen is dat bedrag te hoog voor illegalen.

Huisartsen denken dat de regeling zoals deze nu uitgevoerd wordt, uiteindelijk meer kost dan dat de medicatie gratis wordt. Als een illegaal nu iets overkomt, wordt daarvoor de ambulance gebeld. De kosten van de ambulance zouden een stuk hoger liggen dan het gratis beschikbaar maken van medicijnen voor vreemdelingen.

Ook de Nederlandse apothekers krijgen te maken met hogere kosten. Minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wijst erop dat iedere apotheker een eigen ‘professionele verantwoordelijkheid’ heeft. Dat betekent concreet dat de apothekers de noodzakelijke medicijnen toch gratis mee moeten geven, terwijl daar wel kosten aan verbonden zijn. De apotheker moet dan gratis medicatie meegeven en zelf de kosten afdragen aan het College voor Zorgverzekeringen. De apothekers wijzen er dan ook op dat deze discussie eigenlijk niet een zorg is van de apothekers, maar van de overheid.

Overheid
De apothekers mogen het probleem met de illegalen dan wel een zorg van de overheid vinden, maar de overheid zelf verschilt behoorlijk van mening. De PvdA en de VVD zijn het al niet eens over illegaliteit in Nederland, en zijn het dan ook niet eens over de manier waarop de zorg voor illegalen nu geregeld is. De VVD vindt dat er een buitengewoon redelijk bedrag van vijf euro per medicijn wordt gevraagd en dat de illegaal die hier verblijft zelf ook de volledige rekening moet betalen. Als dat niet lukt, worden de kosten gedeclareerd bij het CvZ.

De PvdA vindt dat de regeling nu niet ver genoeg gaat en eist een verklaring van de minister. Artsen hebben meerdere keren aangegeven dat er problemen zijn. De PvdA wil dan ook van de minister weten of de meest kwetsbare groep in Nederland (de illegalen) ook toegang blijven houden tot zorg.

Dat er een groot gevaar voor de Nederlandse gezondheid dreigt als illegalen hun medicijnen niet ophalen, is niet nieuw. Eerder waarschuwde de Nationale Ombudsman Alex Brennkinkmeijer al dat de medische zorg aan illegalen een stuk beter geregeld moet worden. Nu halen de illegalen hun medicijnen niet op, omdat er een eigen bijdrage geldt. Het College voor Zorgverzekeringen biedt een optie om de medicatie te vergoeden, maar de kosten daarvan worden ieder jaar hoger.

Vorige artikel:

Volgende artikel: