Hoe zit het met de zorgpremie?

Iedere verzekerde krijgt er mee te maken: het betalen van de zorgpremie. Feitelijk is iedere Nederlander een verzekerde, omdat het verplicht is om aansluiting te vinden bij een zorgverzekeraar. In Nederland is het hebben van minimaal een basiszorgverzekering verplicht. Voor deze zorgverzekering betaalt de verzekerde maandelijks een bedrag. Dit wordt de zorgpremie genoemd. Hoe hoog dat bedrag is, wordt ieder jaar vastgesteld door de zorgverzekeraars. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de zorgpremie? En waar zitten de verschillen?

Voor iedereen gelijk
De premie voor een basisverzekering is voor alle klanten van dezelfde zorgverzekeraar gelijk. De zorgverzekeraar mag dus geen onderscheid maken in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid.

Wel verschillende zorgpremies
Niet iedere zorgverzekeraar heeft gelijke zorgpremies. Wel voor klanten onderling, maar de ene zorgverzekeraar vraagt een ander bedrag voor een basisverzekering, dan de andere. Dat komt omdat het huidige zorgstelsel zo in elkaar zit, dat zorgverzekeraars met elkaar moeten concurreren. Wie heeft het meeste te bieden? Wie heeft de laagste prijzen? Hoe gaat de zorgverzekeraar met klachten om? Dat maakt zorgverzekeraars verschillend van elkaar.

Zelf bepalen
Ieder jaar bepaalt de zorgverzekeraar zelf de prijs voor een basisverzekering. Daardoor is het de moeite waard om verzekeraars met elkaar te vergelijken. De hoogte van de zorgpremie is vaak reden genoeg om de overstap naar een andere zorgverzekeraar te maken.

Waar zitten de verschillen?
Zorgverzekeraars verschillen nog al van elkaar. Dat kan op verschillende gebieden zijn. Bijvoorbeeld:

 – Het verschil in service en kwaliteit
Veel verzekeraars verschillen in kwaliteit. Bij sommige zorgverzekeraars krijgt u bijvoorbeeld zorgbemiddeling, als dat nodig is. Het kan maarzo zijn dat een andere zorgverzekeraar die service niet aanbiedt. Maar die andere zorgverzekeraar biedt dan bijvoorbeeld wel een 24/7-adviesdienst aan.

– Het verschil in contract met zorgaanbieders
Per verzekeraar zit er verschil in het contract met de verschillende zorgaanbieders. Dat kan er voor zorgen dat de zorgpremie bij de ene verzekeraar hoger is dan bij de andere. En ook kan er verschil zitten in wát gedekt wordt.

Voor veel mensen is het doorslaggevend of er keuzemogelijkheid is voor een ziekenhuis. Sommige zorgverzekeraars bepalen namelijk voor de verzekerde naar welk ziekenhuis ze onder behandeling komt te staan. Simpelweg omdat daar voordelige contracten mee zijn.

– Restitutie of natura?
De zorgpremie kan ook verschillen bij verschillende types verzekeringen. Zo is de premie voor een restitutieverzekering iets hoger dan voor een naturaverzekering. Bij een restitutieverzekering heeft u namelijk zelf vrije keuze voor een zorgaanbieder. Zo bepaalt u bijvoorbeeld zelf welke fysiotherapeut een behandeling uitvoert.

– Het verschil in eigen risico
Eén ding hebben de verschillende verzekeraars met elkaar gemeen: het feit dat een eigen risico verplicht is. Iedere verzekeraar moet een eigen risico dragen. Dat houdt in dat iedere verzekeraar het eerste deel van alle gemaakte zorgkosten zelf moet betalen. Hoe hoog dat eigen risico is, is wettelijk bepaald. Dus in feite bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde.

Maar toch kunnen er verschillen zijn in de hoogte van het eigen risico. De verzekerde bepaalt namelijk zelf hoeveel eigen risico hij of zij betaalt. Er geldt wel een wettelijk minimum, namelijk 350 euro. Wie er voor kiest om een hoog eigen risico te betalen, betaalt maandelijks minder. Maar als er dan zorgkosten gedeclareerd worden, moet er meer betaald worden.

– Een collectieve of een individuele zorgverzekering
Het laatste verschil zit in het type zorgverzekering. Verzekert u collectief of individueel? Bij een collectieve verzekering is de premie meestal lager, omdat een grotere groep zich tegelijk verzekert. Een collectieve verzekering kan bijvoorbeeld worden aangeboden door de werkgever. Een collectieve verzekering is overigens niet altijd de beste keus voor iedereen.

Stel dat de werkgever een overeenkomst heeft gesloten met een dure zorgverzekeraar. Dan kan het lonen om zelf een zorgverzekering af te sluiten, bij een goedkopere verzekeraar.

Betalen voor minderjarige kinderen?
Het is bij wet vastgesteld dat er geen premie hoeft te worden betaald voor minderjarige kinderen. Ook voor jongeren onder de achttien jaar geldt geen zorgpremie.

Moet de werkgever bijdragen?
De werkgever is niet verplicht om een bijdrage te doen aan de nominale zorgpremie. Soms staat in de secundaire  arbeidsvoorwaarden dat de werkgever wel een bijdrage doet. Dat is dan op basis van vrijwillige afspraken. De inkomensafhankelijke bijdrage moet overigens wel door de werkgever betaald worden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: