Hoe komt de zorgpremie tot stand?

Al regelmatig is besproken dat het hebben van een basis zorgverzekering verplicht is. Eveneens verplicht is het wettelijk eigen risicobedrag, dat dit jaar op 350 euro gesteld is. Vorig jaar lag het eigen risico bedrag nog op 220 euro. Dat is dus een forse stijging in vergelijking met een jaar eerder. Hoe kan dat? En wie bepaalt hoeveel premie we precies betalen? En wie bepaalt wat wel of niet gedekt wordt? Kortom: wie bepaalt de ‘pijn’ in de portemonnee van de verzekerde?

De basispremie
Allereerst bespreken we de premie van een basis zorgverzekering. De premie van een basis zorgverzekering wordt bepaald door de zorgverzekeraar zelf. Wat echter niet in handen is van de zorgverzekeraar zelf, is de dekking van de basis zorgverzekering. De concurrentie op de zorgmarkt is, als we kijken naar de premie van een basisverzekering, klein. Meestal scheelt de premie hooguit vijftig eurocent per maand.

De basis zorgverzekering is in principe namelijk een homogeen product. Dit houdt in dat  alle zorgverzekeraars precies hetzelfde product met dezelfde inhoud aanbieden. Als de prijzen te veel uit elkaar zouden liggen, zouden alle verzekerden voor de goedkoopste zorgverzekeraar kiezen.

Doordat de prijsverschillen laag zijn, kunnen alle zorgverzekeraars op verzekerden rekenen. Dat is logisch, want een zorgverzekeraar heeft een zekere acceptatieplicht. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar niemand een basispakket mag weigeren. Ook niet op basis van geslacht, geloof, overtuiging of zelfs medische achtergronden.

De premie ligt gemiddeld tussen de 90 en 100 euro per maand. Onderling zijn de prijsverschillen klein.

De aanvullende zorgverzekering
De aanvullende zorgverzekering zit opmerkelijk anders in elkaar dan de basis zorgverzekering. Bij een aanvullende zorgverzekering bepaalt de zorgverzekeraar net als bij een basis zorgverzekering de premie. De premieverschillen kunnen tussen de verschillende zorgverzekeraars in Nederland nogal groot zijn.

Dat komt doordat de dekking vaak ook behoorlijk van elkaar scheelt. Hoewel het vergelijken van basis zorgverzekeringen niet zo interessant is, kan dit bij aanvullende zorgverzekeringen juist lonen. De verzekerde heeft dus echt iets te kiezen, en om die reden is de premie vaak zeer redelijk.

Er is geen vast bedrag te noemen als beginpunt van een premie. De dekking voor een aanvullende tandartsverzekering kan veel hoger zijn dat dan van fysiotherapie. Kijk dus goed naar de prijzen per maand, en controleer ook de polis van zowel de basis- als aanvullende zorgverzekering.

Wie bepaalt de dekking?
Of een basis zorgverzekering iets wel of niet vergoed, is niet de zaak van de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht dezelfde dekkingen uit te voeren op het basispakket.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Edith Schippers (2013), beslist welke dekkingen er wel of niet in het basispakket zijn opgenomen. Dit doet zij niet alleen; zij neemt de adviezen van het College voor Zorgverzekeringen regelmatig ten harte.

Bij een aanvullende zorgverzekering wordt de dekking op een andere manier vastgesteld. De inhoud van de aanvullende zorgverzekering is namelijk niet wettelijk vastgelegd. Het is immers voor inwoners van Nederland ook niet wettelijk verplicht een aanvullende zorgverzekering af te sluiten; alleen de basis zorgverzekering is verplicht.

De zorgverzekeraar mag bij een aanvullende zorgverzekering volledig zelf bepalen wat de inhoud van de dekking is. Ook bepaalt de zorgverzekeraar of de verzekering op natura- of restitutiebasis is.

Het een is goedkoper
Als blijkt dat verzekeraar A goedkoper is met de basis verzekering dan verzekeraar B, maar de aanvullende zorgverzekering goedkoper is bij B dan bij A, is er geen probleem. Veel verzekerden denken namelijk ten onrechte dat zij een aanvullende zorgverzekering af moeten sluiten bij dezelfde zorgverzekeraar als de basis zorgverzekering.

Het is wel handig alle verzekeringen bij één maatschappij onder te brengen, maar het is zeker niet verplicht. Het is dus mogelijk om twee verschillende zorgverzekeringen bij twee verschillende zorgverzekeraars onder te brengen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: