Het is tegen mijn geloof om mij te verzekeren, wat nu?

Sommige Nederlanders hebben een religie die het niet toestaat zich te verzekeren tegen bepaalde zaken. Toch is het verplicht je te verzekeren tegen zorgkosten. Daarvoor moet tenminste de basisverzekering afgesloten worden. Wie dat niet wil, omdat dat in strijd is met de wil van God, hoeft geen basisverzekering af te sluiten. In dat geval is de onverzekerde gemoedsbezwaard. Maar dat zegt niet dat gemoedsbezwaarden uiteindelijk goedkoper uit zijn.

Wie gemoedsbezwaard is, kan zich aanmelden als gemoedsbezwaarde. Dat kan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alleen de SVB kan die erkenning verstrekken. Het gaat niet alleen om de Zorgverzekeringswet, maar ook om de AWBZ, AOW, ANW, WIA en de WW. De AOW is dus ook een verzekering. In deze gevallen betaalt de gemoedsbezwaarde geen premie.

Toch is een gemoedsbezwaarde niet goedkoper uit dan iedere andere Nederlander: hij betaalt een aparte belasting die voor grote lijnen hetzelfde is als de zorgpremie. Die belasting moet betaald worden aan een speciale verzekering van de SVB. Gemoedsbezwaarden krijgen uit deze spaarregeling wel een vergoeding zodra ze met pensioen gaan. Wel betekent dit, dat als het spaargeld op is, er voor de rest geen uitkering meer is.

Vorige artikel:

Volgende artikel: