Grote verschillen in premie zorgverzekering

Nooit eerder waren de premies voor de zorgverzekering zo verschillend, als komend zorgjaar. Dat terwijl de premie voor de basisverzekering met gemiddeld 9 procent daalt. De goedkoopste zorgverzekering is Univé Zekur, met een premie van 80,25 euro. Zilveren Kruis Achmea Beter komt als één van de duurste verzekeringen uit de bus. Daarvoor moet de verzekerde maandelijks 109,95 euro per maand voor neerleggen. Op jaarbasis is dat een verschil van 356,40 euro per jaar.

Vergelijken
Nu de zorgverzekeraars de premies voor het komende jaar bekend hebben gemaakt, is het grote vergelijken begonnen. Verschillende vergelijkingssites doen daarom onderzoek naar de goedkoopste en de duurste verzekeringen.
Uit de vergelijking blijkt dat Anderzorg het goedkoopst is, met 62,25 euro per maand. Nu zijn nagenoeg alle premies voor de zorgverzekering 2014 bekend.

Groter verschil dan vorig jaar
Dit jaar is het verschil tussen de goedkoopste en de duurste zorgverzekering groter dan andere jaren. Vorig jaar was het verschil tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering 318 euro. Doordat de duurste basisverzekering (Zilveren Kruis Beter Af Exclusief, met 7,4 procent) van vorig jaar minder in premie daalt dan de goedkoopste (Univé Zekur, met 13 procent), ontstaan er enorme premieverschillen.

Gemiddeld negen procent
De premie voor de basisverzekering daalt in 2014 gemiddeld met 9 procent. Daarmee komt de basisverzekering neer op ongeveer 96 euro per maand. Dat is 6 euro per maand minder dan zorgminister Edith Schippers op Prinsjesdag voorspelde. Zorgverzekeraar UMC kelderde het meest met de premie voor een basisverzekering. De premie daalde met maar liefst 20 procent. Verzekeraar Agis deed het minste water bij de wijn. Daar daalde de premie voor een restitutiepolis met slechts 4,4 procent.

Niet alleen kijken naar de prijs
Vooral ‘zwevende’ verzekerden kijken alleen nog maar naar de prijs van een verzekering. Maar minstens zo belangrijk is de service van een zorgverzekeraar. Zeker omdat de service het enige is waarin de zorgverzekeraar bij een basisverzekering nog verschil kan maken. De inhoud van de basisverzekering wordt namelijk vastgesteld door de overheid. Geen enkele verzekeraar kan dus niet toevoegen of verwijderen uit het basispakket.

Univé Zeker is wel goedkoop, maar daarbij kunnen verzekerden voor planbare zorg kiezen uit slechts zestien ziekenhuizen. De duurdere polis van Zilveren Kruis Achmea biedt keuzevrijheid voor alle ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast dekt de polis Aanvullende vergoedingen ook behandelingen in Europa. Andere basisverzekeringen hebben die service niet. Daarom is het goed om te bepalen wat u het belangrijkst vindt. Uiteindelijk bepaalt de verzekerde zelf de premie die hij of zij betaalt.

Helderheid
Voor verzekerden is vooral helderheid belangrijk. Onderzoeksbureau Cendris concludeerde in een recent onderzoek dat vooral de helderheid van een verzekering van belang is. Als de huidige verzekeraar helder is over de verwachting voor het komende zorg jaar, stapt 55 procent van de verzekerden niet over.

Online service
Tegenwoordig is ook de online service steeds belangrijker. Verzekerden stellen steeds meer vragen via bijvoorbeeld Twitter en Facebook. De meeste Twitteraars stellen vragen aan ervaringsdeskundigen over zorgverzekeringen als Zilveren Kruis Achmea en Anderzorg. Daarmee laten verzekerden zien dat het steeds belangrijker is om kritisch te zijn. De ideale mix voor een zorgverzekering is een gunstige premie, gecombineerd met een goede dekking.

Basisverzekering scheiden van aanvullende verzekering?
De aanvullende verzekering kan bij verzekeringsmaatschappij 1 goedkoper zijn dan bij verzekeringsmaatschappij 2. Stel dat u bij verzekeringsmaatschappij 2 een basisverzekering heeft.  Dan is het ingewikkeld om de aanvullende verzekering bij verzekeringsmaatschappij 1 onder te brengen. Voor een aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. Daarom kan verzekeringsmaatschappij 1 de aanvraag afwijzen, als u niet ook de basisverzekering daar afsluit. Sommige verzekeringsmaatschappijen staan een splitsing wel toe, maar vragen dan fors meer voor een zorgverzekering. Soms bedraagt de premieopslag wel 25 procent.

Vorige artikel:

Volgende artikel: