Geldt mijn verzekering in 2015 ook in het buitenland?

Ja, ook in 2016 geldt de zorgverzekering gewoon in het buitenland. De spoedeisende medische kosten worden gedekt via de basisverzekering. De verzekering krijgt een vergoeding voor medisch noodzakelijke behandelingen. Daarvoor geldt het Nederlandse tarief. Als de buitenlandse zorg iets duurder is, moet de verzekerde dus een gedeelte zelf betalen.

Wie dat niet wil, kan zich aanvullend verzekeringen voor zorg in het buitenland. Een reisverzekering kan ook helpen. Onder een reisverzekering vallen ook de kosten voor bagage en ziekenvervoer, of vervoer van een overledene. Het zijn dingen waarvan u hoopt het niet nodig te hebben, maar die wel van pas komen.

Voor extra dekking in het buitenland kan je een reisverzekering afsluiten. Dat kan op verschillende websites.

Vorige artikel:

Volgende artikel: