Geen explosieve zorgpremie in 2015

De zorgpremie gaat in 2015 niet met 100 tot 200 euro stijgen, zoals eerder wel voorspeld werd. Waarschijnlijk gaat de verzekerde slechts twintig euro op jaarbasis meer betalen, en dat is flink minder dan wat eerder voorspeld werd. De werkgeversbewegingen en vakbonden vreesden nog een explosieve groei van de premie in 2015.

De overheid steekt daar nu een stokje voor. Dat blijkt uit een brief die minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. Die had opheldering gevraagd naar eerdere verontrustende berichten over explosieve premiestijgingen. Schippers schrijft dat de overheid een tijdelijke bijdrage zal doen om zo de explosieve stijging tegen te houden.

Tijdelijke bijdrage
Vanaf 2015 gaat de overheid een zogenoemde ‘tijdelijke bijdrage’ invoeren. Dit houdt in dat de overheid meer gaat betalen om zo te zorgen dat de explosieve premiestijging waar eerder voor gevreesd werd uit kan blijven.  Tot aan 2019 zal de zorgverzekering wel ieder jaar een paar tientjes duurder worden, maar de overheid doet een tijdelijke bijdrage aan 2019. Zo wordt de zorgverzekering wel duurder, maar stijgt de premie veel minder hard dan eerder gedacht werd.

De overheid zal tot aan 2019 een tijdelijke bijdrage doen. In dat jaar moet die tijdelijke bijdrage weer afgebouwd zijn naar nul euro, en komen de consumenten in Nederland er weer zelf voor te staan. Of het wettelijk verplichte eigen risico ook minder fors zal stijgen dan eerder gedacht werd, is nog maar de vraag. Volgens de eerste verwachtingen gaan Nederlandse verzekerden straks 400 euro op jaarbasis voor het wettelijk verplichte eigen risico betalen.

Zorgverzekeraars hebben macht
Critici wijzen erop dat niet alleen minister Schippers kan betalen wat er met de zorgpremie gaat gebeuren. Zo kan de overheid wel meehelpen met een overheidsbijdrage, maar het zorgverzekeraars altijd nog vrij om zelf te bepalen met hoeveel euro de premie omhoog gaat.

Zorgverzekeraars in Nederland moeten namelijk verplicht beschikken over voldoende reserves om de zorgkosten in Nederland te kunnen betalen. Volgend jaar wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Daarmee krijgen gemeenten en zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheden. In de praktijk komt het erop neer dat zorgverzekeraars straks meer moeten uitkeren voor de zorg in de AWBZ. Daarmee zullen de reserves van zorgverzekeraars een stuk sneller slinken.

Naar verwachting zal daarom de zorgpremie alsnog wel stijgen, maar niet zo explosief als eerder gedacht. De zorgkosten waarmee de zorgverzekeraars per januari te maken krijgen, moeten hoe dan ook betaald worden. Dat zal alsnog leiden tot een eenmalige premieverhoging. Het afgelopen jaar steeg de premie maar met een halve euro per maand. Het komende jaar zal de premiestijging wat hoger zijn.

Overheveling zorgwet
De Eerste Kamer ging onlangs akkoord met het voornemen van de Tweede Kamer om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars. Die bezuinigingsmaatregel moet de komende jaren miljarden in het laatje gaan brengen.

Op dit moment wordt de langdurige zorg in Nederland nog geregeld via de AWBZ. Zo’n 13 procent van het inkomen van de werkenden in Nederland gaat op aan de AWBZ. De verschillende taken van de AWBZ worden per 1 januari 2015 veranderd naar de zorgverzekering. Daarmee zal de premie over het inkomen zakken naar tien procent, maar dat betekent wel dat de zorgpremie daarom omhoog moet gaan, zoals de Zorgverzekeringswet voorschrijft.

Lager
Dat de zorgpremie in 2015 maar met hooguit twintig euro op jaarbasis duurder zal worden, is tegen de eerdere verwachtingen in. Werkgeversorganisaties en vakbonden spraken eerder nog de vrees uit voor een explosieve groei van de zorgpremie in dat jaar, omdat de AWBZ een verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgverzekeraars zal worden. Doordat de AWBZ wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, zullen de dekkingen voor dyslexie bij jongeren en eerstelijns GGZ volledig verdwijnen. Voor dekkingen op deze behandelingen moet de patiënt straks toestemming vragen bij de gemeente waarin hij of zij woont.

Eerder voorspelden werkgevers en vakbewegingen nog 200 euro. Later kwamen er berichten naar buiten die dat al tegenspraken: de zorgpremie zou met 50 euro op jaarbasis stijgen. Ook dat bericht kan nu tegengesproken worden, want de overheid zal tot 2019 een tijdelijke overheidsbijdrage doen. Daarmee betaalt de verzekerde straks 20 euro per jaar meer voor de zorgverzekering.

Of die verwachting uitkomt, of toch nog duurder uitvalt, is nog koffiedik kijken. De minister van Volksgezondheid beslist weliswaar welke dekkingen er in het basispakket komen, maar de minister bepaalt niet welke premies de zorgverzekeraars berekenen. Dat is namelijk aan de zorgverzekeraar zelf. Toch zullen de verschillen niet erg groot zijn, om zo de concurrentie gelijk te kunnen houden. Half november maken de zorgverzekeraars in Nederland hun definitieve premies voor 2015 bekend.

Vorige artikel:

Volgende artikel: