Wat gebeurt er als ik de rekening niet betaal?

Volgens de wet moeten alle Nederlanders verplicht een zorgverzekering hebben. Daarom kijkt de Rijksoverheid constant naar consumenten die structureel de rekeningen niet betalen, of zelfs helemaal geen zorgverzekering hebben. Wie wel een zorgverzekering heeft, maar niet betaalt, kan een flinke straf verwachten.

Deel van het inkomen
Geen zorgverzekering? Dan loopt u risico dat het Zorginstituut Nederland binnenkort een zorgverzekering voor u afsluit. De premie die daar bij hoort, houdt het Zorginstituut in op het loon, een uitkering of op andere inkosten.

Daarom is het ook niet aantrekkelijk om structureel te laat te betalen.  Eigenlijk is er geen reden om de zorgverzekering niet te betalen, want bij de zorgverzekeraar valt vaak wel een betalingsregeling te treffen. Maar maak het niet te bont

Wanbetalers
De zorgverzekeraar ziet leden die structureel 6 maanden te laat betalen als wanbetalers. Na die 6 maanden meldt het verzekeringsbedrijf de wanbetaler aan bij Zorginstituut Nederland. Eenmaal aangemeld, houdt dat instituut geld in op het inkomen en pakt de instelling ook de zorgtoeslag af. De overheid maakt de toeslag dan rechtstreeks over naar het zorginstituut.

Wie nog een schuld bij de zorgverzekeraar heeft openstaan, kan de verzekering niet opzeggen. Het is dan ook niet mogelijk over te stappen naar een andere aanbieder. Op die manier voorkomt de overheid dat wanbetalers gemakkelijk hun schuld ontlopen.

Steeds meer maatregelen

In de afgelopen jaren zijn de regels over het op tijd betalen steeds strenger geworden. En er komt nog lang geen eind aan de lijst met maatregelen. Zo betaalt de wanbetaler  een wettelijk vastgestelde premie aan Zorginstituut Nederland. Daar is het ook mogelijk de premie alsnog te voldoen, door een  betalingsregeling af te sluiten.

Inmiddels is het mogelijk zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar af te spreken. Op die manier is et makkelijker io de gebruikelijke premie te komen. De verzekerde kan zo snel weer terugkomen op het oude bedrag. Daarvoor moet het adres van de verzekerde overeenkomen met het adres dat op de inschrijving bij het gemeentehuis staat.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: