Ga naar de huisarts, in plaats van het ziekenhuis

Wie gezondheidsproblemen heeft, wil dat snel opgelost zien. Dat is logisch. Daarom vergeten veel verzekerden eerst een bezoek aan de huisarts te brengen. Ze willen directe hulp in het ziekenhuis. En dat is jammer, want daardoor is de zorg onnodig duur. De huisarts kan in veel gevallen dezelfde behandeling geven als het ziekenhuis. Een huisarts is goedkoper dan een behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast kost een bezoek aan de huisarts geen eigen risico.

Het eigen risico betalen
Maakt u zorgkosten die onder de basisverzekering vallen? Dan moet u een gedeelte daarvan zelf betalen. Dat valt onder het eigen risico. In 2015 bedraagt het eigen risico 375 euro. Dat houdt dus in dat u bij een behandeling boven de 375 het bedrag meteen al moet betalen, of naar de 375 euro moet opbouwen. Iedere behandeling kost de verzekerde dus zelf geld. Een uitzondering daarop is de huisarts. Die kosten worden altijd volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten tellen dan dus niet meer voor het eigen risico.

Op die manier kunt u ook zelf besparen. Door op consult te gaan bij de eigen huisarts, hoeft u geen eigen risico te betalen. Stelt u zich voor dat u direct naar het ziekenhuis was gegaan: dan had u de rekening zelf gepresenteerd gekregen.

Een voorbeeld: een patiënt heeft last van een splinter in zijn oog. De patiënt meldt zich op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en ziet dat terug op de specificatie voor het eigen risico. Een huisarts kan een dergelijke behandeling zelf doen. Dan had het niets gekost. De patiënt had dus beter naar de huisarts kunnen gaan.

Basisverzekering
De kosten van een bezoek aan de huisarts vallen helemaal onder de dekking van de basisverzekering. Datzelfde geldt voor poliklinische behandelingen en ziekenhuisopnames, als de opname het gevolg is van acute gezondheidsproblemen. Maar als er een vervolgtraject volgt, hangt het er maar net vanaf of de kosten wel onder de basiszorg vallen.

Vanaf 2015 kan de verzekerde beter eerst een bezoek aan de huisarts brengen. Die krijgt namelijk een grotere rol bij de zogenaamde eerstelijnszorg. Dat houdt in dat die zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zo kunt u straks ook naar de huisarts voor psychische problemen. Sterker: u bent verplicht zich eerst bij de huisarts te melden. Samen met andere hulpverleners krijgt de huisarts extra geld om u te helpen. U kunt zich dus niet meer zomaar wenden tot een psycholoog.

Welke kosten vallen niet onder de dekking?
Veel kosten die verzekerden hebben door een bezoek aan de huisarts, krijgen verzekerden terug via de basisverzekering. Dat geldt ook voor veel kosten die voortkomen uit een spoedopname in het ziekenhuis. Maar niet alle ziekenhuiskosten worden door de zorgverzekeraar op zich genomen. Voor heel veel behandelingen geldt dat de kosten niet onder de basiszorg vallen. Daarnaast is er vaak geen dekking binnen de basisverzekering voor bepaalde extra kosten. Een paar ziekenhuiskosten die buiten de verzekering vallen zijn:

– Kosten van sterilisatie;
– Kosten voor het verblijf in een logeerhuis;
– Reiskosten voor ziekenbezoek;
– Kosten van cosmetische chirurgie;

Wie wel een dekking voor dit soort kosten wil, kan een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Nooit meer naar het ziekenhuis?
Natuurlijk kan deze website niet oordelen over uw persoonlijke situatie. Het bezoek aan de huisarts geldt altijd als eerste stap, maar dat houdt niet in dat de zorg daar ophoudt. De huisarts kan een patiënt altijd verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. In dat geval betaalt u alsnog het eigen risico bij het ziekenhuis. In sommige gevallen is er sprake van ‘medische noodzaak’ en krijgt u misschien toch nog een vergoeding vanuit de basiszorg.

Veel kosten vallen binnen de dekking van de basiszorg. Dat komt ook doordat de huisarts veel behandelingen zelf kan doen. Voor kleine zaken kunt u zich beter eerst tot de huisarts wenden, dan direct naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis te gaan.

Vorige artikel:

Volgende artikel: