Een zorgverzekering zonder eigen risico

Iedereen boven de 18 jaar of ouder betaalt premie voor de basisverzekering. Het is voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Kinderen betalen geen premie, want die zijn gratis meeverzekerd via de polis van één van hun ouders.

Bij de basisverzekering hoort ook het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico werd in 2008 ingevoerd en is in een paar jaar tijd met 150 procent toegenomen. De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Voor 2015 ligt het eigen risico op 375 euro.

Geen eigen risico
Voor veel verzekerden is het wettelijk verplichte eigen risico een groot probleem. Daarom zijn er zorgverzekeraars die het mogelijk maken om het eigen risico bedrag van 375 euro in gedeeltes te betalen. Daarnaast bieden zorgverzekeraars betalingsregelingen om te voorkomen dat de verzekerde in financiële problemen komt.

Het zou ideaal zijn als de verzekerde geen eigen risico hoeft te betalen. Het is helaas niet mogelijk om de wettelijk verplichte eigen risico te ‘omzeilen’. Wel is het mogelijk een aanvullende zorgverzekering af te sluiten tegen de kosten van het wettelijk verplichte eigen risico. Maar daardoor gaat de maandelijkse premie ook weer omhoog.

Het is mogelijk om naast het verplichte eigen risico ook een vrijwillig hoger eigen risico te kiezen. De verzekerde kan het eigen risico ophogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Wie kiest voor een hoger eigen risico, betaalt een lagere premie voor de basisverzekering. De verzekerde krijgt korting van de zorgverzekeraar. Hoe hoog die korting precies is, hangt af van welke zorgverzekeraar de verzekerde heeft.

De inhoud van de basisverzekering wordt immers wel bepaald door de minister van Volksgezondheid en is bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Zorgverzekeraars mogen zelf een prijskaartje aan hun zorgverzekeringen hangen. Bij aanvullende zorgverzekeringen bepaalt de zorgverzekeraar wel zelf welke behandelingen er wel of niet vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering. Bij aanvullende zorgverzekeringen kunnen onderling grote verschillen ontstaan waardoor het raadzaam is deze verzekeringen met elkaar te vergelijken.

Gemeente
In Nederland zijn er gemeenten die toch een polis zonder eigen risico aanbieden. Dat klinkt heel mooi, maar in principe voeren de gemeenten en zorgverzekeraars een trucje uit. In de Groningse gemeente Hoogezand-Sappemeer kregen alle inwoners een brief op de mat waarin de gemeente een collectieve zorgverzekering aanbiedt. Deze collectieve zorgverzekering wordt afgesloten bij de Groningse zorgverzekeraar Menzis, eveneens één van de grootste verzekeringen in Nederland.

Wie kiest voor het zorgcollectief van de gemeente krijgt vervolgens het aanbod geen wettelijk verplichte eigen risico te hoeven betalen. Dat is raar, want het eigen risico is een verplicht onderdeel van de zorgverzekeraar. In de praktijk werkt het zo: de zorgverzekeraar geeft normaalgesproken een collectiviteitskorting op de premie. Als een collectief veel verzekerden in één keer bij een zorgverzekeraar onderbrengt, geeft de zorgverzekeraar daar een flinke korting per verzekerde voor.

Normaalgesproken wordt die korting doorberekend op de premie. Dat gebeurt nu niet: alle kortingen worden op één hoop geveegd. Dat komt dan neer op een korting van ongeveer 375 euro per persoon. De verzekerde krijgt dus geen korting op de maandelijkse premie, maar hoeft geen eigen risico te betalen. De zorgverzekeraar heeft dus via de korting het wettelijk verplichte eigen risico al betaald.

Op die manier is het mogelijk een zorgverzekering af te sluiten zonder het eigen risico te moeten betalen.

Eigen risico in 2015
Het verplichte eigen risico is in 2015 15 euro hoger dan in 2014. Het eigen risico 2015 gaat 375 euro per jaar bedragen. De afgelopen jaren zijn de bedragen flink gestegen. In 2010 lag het bedrag nog op 165 euro per jaar, inmiddels is dat bedrag ruim verdubbeld.

Wie problemen heeft met het betalen van het eigen risico, kan aankloppen bij de zorgverzekeraar. Het is mogelijk een betalingsregeling af te sluiten. Daarmee voorkomt de verzekerde dat hij na 6 maanden wordt aangemerkt als wanbetaler. Wanbetalers krijgen te maken met het Zorginstituut Nederland, die vervolgens een hogere premie berekent. Voorkom dit soort ongemakken door tijdig bij de verzekeraar aan te kloppen bij betalingsproblemen!

Vorige artikel:

Volgende artikel: