Economen: Kabinet is blind voor risicodragende ouderenzorg

Risicodragende inkoop van ouderenzorg door zorgverzekeraars is een goed alternatief voor het huidige kabinetsbeleid. Dat zeggen drie economen van de Erasmus Universiteit in een publicatie in Economisch Statistische Berichten (ESB). Volgens de economen zijn er voldoende middelen om bijvoorbeeld risicoselectie tegen te gaan.

Langdurige zorg
In de afgelopen jaren zijn de kosten voor langdurige zorg alleen maar gestegen. Daarom wilden de vorige twee kabinetten de inkoop van de langdurige zorg in handen geven van de zorgverzekeraars.

Versnippering
Volgens de economen Pieter Bakx, Eddy van Doorslaer en Erik Schut kiest het nieuwe kabinet voor “Versnippering”. Dat houdt in dat de kosten voor het ziekenhuis, verzorgingshuis en verpleeghuis voor een deel voor de rekening van de overheid komen. Alle andere zorg komen voor rekening van de gemeenten en de zorgverzekeraars.

Problemen binnen de AWBZ
Veel zorgsites schrijven over problemen binnen de AWBZ. Zo zou er bijvoorbeeld een gebrek zijn aan doelmatigheidsprikkels. Die prikkels zijn er wel als verzekeraars risico lopen bij de inkoop van langdurige zorg. Door risicoselectie kunnen klanten voor wie de uitgaven groter zijn dan de inkomsten, uitgesloten worden.

De Zorgverzekeringswet
In de Zorgverzekeringswet is risicoselectie verboden. Risicoselectie wordt namelijk ondervangen door een uitgebreid systeem van risicoverevening. Zodra de elementen ‘het gebruik van ouderenzorg in het verleden’ en ‘het gebruik van curatieve zorg’ wordt meegewogen in het accepteren van nieuwe verzekerden, lopen de risico’s voor verzekeraars flink terug.

Welke verzekeraar past bij u?
Tot 31 januari kunt u nog overstappen, als u vorig jaar de oude zorgverzekering hebt opgezegd. Het is belangrijk om te kijken welke zorgverzekeraar bij uw persoonlijke situatie past. Door zorgverzekeringen te vergelijken komt u daarachter.

Vorige artikel:

Volgende artikel: