Declareren van de rekening

Het zelf moeten declareren van zorgnota’s komt in Nederland steeds minder voor. Toch zijn er situaties waarbij de zorgnota toch nog op de mat kan vallen. Dat komt voornamelijk voor bij restitutieverzekeringen, als de verzekeraar geen zorgcontract heeft afgesloten met de zorgaanbieder. In dat geval moet de verzekerde eerst het bedrag zelf betalen, en vervolgens declareren. Vanaf 2014 krijgt waarschijnlijk iedereen een naturapolis, wat inhoudt dat het zelf declareren van rekeningen dan mogelijk verleden tijd is.

De zorgnota
Dit jaar werken verzekerden nog wel met een natura- en restitutiepolis. Bij een naturapolis kan de verzekerde alleen terecht bij gecontracteerde zorgaanbieders. Het nadeel mag dan het aantal beschikbare zorgaanbieders zijn, er is ook een voordeel. Dankzij de zorgcontracten betaalt de verzekerde namelijk zelf niets, en zal hij amper een zorgnota voorbij zien komen. Het declareren van de zorgnota is dan dus niet nodig.
Maar bij een restitutieverzekering ligt dat anders. Deze verzekering zorgt voor iets meer administratieve werkzaamheden, waardoor de premie ook wat hoger uitvalt. Echter, bij een restitutiepolis mogen verzekerden zelf kiezen naar welke zorgaanbieder zij gaan. De zorgaanbieder hoeft niet verplicht een contract met de zorgverzekeraar te hebben afgesloten. De kans dat de verzekerde een zorgrekening toegestuurd krijgt, is wel veel groter.

De rekening betalen
In eerste instantie moet de verzekerde de zorgrekening zelf betalen. Toch wachten veel verzekerden totdat zij hun declaratie vergoed krijgen. Wanneer de vergoeding dan op de bankrekening staat, zullen zij de rekening betalen. Maar bij sommige zorgaanbieders geldt een krap betalingstermijn, waardoor de verzekerde het gehele bedrag eerst zelf moet voorschieten.

In dit geval is het verstandig de rekening eerst zelf te betalen. In de meeste gevallen krijgen verzekerden in ieder geval 80 procent van hun rekening vergoed. Het verschuldigde bedrag wordt dus later op de rekening bijgeschreven.

De declaratie doorgeven
Daarvoor moet wel eerst een zorgnota gedeclareerd worden. Voor wie op vakantie gaat en zorg nodig heeft: in de meeste gevallen ontvangt de verzekerde een zorgrekening. Deze rekening moet eerst zelf betaald worden. Het is niet toegestaan deze zorgnota’s online te declareren. Deze nota moet nog per post verstuurd worden.

Voor andere, binnenlandse zorgrekeningen geldt dat declareren tegenwoordig gemakkelijk online kan. Er bestaan zelfs toepassingen voor de smartphone om de declaratie door te kunnen voeren. Ook via websites van de zorgverzekeringen zelf kunnen declaraties gemakkelijk doorgegeven worden.

In eerste instantie moet de verzekerde het verzekerdennummer invoeren. Het verzekerdennummer is altijd terug te vinden in de polis(voorwaarden) zelf. Daarnaast zal het formulier vragen naar de naam en de geboortedatum.

Voornamelijk bij apps, maar ook bij online declaratiemethoden kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar vraagt naar een foto van de rekening. Daarbij moet de foto van de nota precies recht boven de nota genomen worden. Het is belangrijk voor voldoende licht te zorgen. Elke pagina moet op een aparte foto gemaakt worden, omdat anders de letters te onleesbaar worden.

Zorg er bij het declareren voor dat er geen letters of alinea’s wegvallen. Door strengere controles op verkeerde declaraties, kan het zijn dat de declaratie daarvoor afgewezen wordt. Zorg er dus voor dat alle informatie van de declaratie klopt, en juist is overgenomen.

Versturen
De declaratie kan vervolgens verstuurd worden. Wie echter geen beschikking heeft over het online declareren van zorgnota’s, kan dit ook gewoon via de post doen. Voor buitenlandse nota’s geldt in ieder geval dat deze via de post verstuurd moeten worden.

Schrijf in dit geval het verzekerdennummer, de naam en de geboortedatum op de rekening zelf. Vervolgens kan deze middels de speciale enveloppes (of een blanco enveloppe met adres erop) verstuurd worden. In de meeste gevallen is een postzegel niet nodig; de meeste verzekeraars werken met gratis postbussen.

Status van declaratie
Daarna volgt de status van de declaratie. In de meeste gevallen neemt de zorgverzekeraar een beslissing over de declaratie binnen twee weken. Binnen dit termijn zal meestal de vergoeding ook op de rekening bijgeschreven worden.

Het kan ook zijn dat de declaratie afgewezen wordt, omdat het in strijd is met de polisvoorwaarden. Voor de gedeclareerde behandeling geldt bijvoorbeeld een beperking, of het wordt in zijn geheel niet vergoed. In dat geval moet de verzekerde de rekening zelf betalen, of een bezwaar indienen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: