De zorgverzekeraar kan bemiddelen bij wachtlijsten

Wat maar weinig verzekerden weten, is dat zorgverzekeraars kunnen bemiddelen bij lange wachtlijsten. Veel verzekerden denken nog altijd dat de huisarts die taak heeft, of ze kennen de mogelijkheid überhaupt niet. Dat terwijl bemiddeling één van de belangrijkste taken is van de zorgverzekeraar.

Te lang wachten?
Landelijk gelden regels over hoe lang iemand mag wachten op een behandeling. Zo geldt bijvoorbeeld dat een heupoperatie binnen 5 weken moet gebeuren en een knieoperatie 4 weken. Dat geldt ook voor een kijkoperatie en een staaroperatie. Voor een behandeling aan een liesbreuk of spataderen staat 5 weken.

Wie langer dan dat aantal weken moet wachten, kan gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling.

Weinig informatie
De Nederlandse Zorgautoriteit kwam onlangs met een onderzoek waar uit bleek dat maar weinig verzekerden gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Volgens het onderzoek maakt slechts 3 procent van de patiënten gebruik van bemiddeling door de zorgverzekeraar.

Dat komt vooral doordat maar weinig zorgverzekeraars aan verzekerden uitleggen dat de mogelijkheid er is. Daarnaast moeten verzekeraars er altijd voor zorgen dat de zorg op tijd wordt verleend. Bij een naturapolis is dat direct verplicht, bij een restitutiepolis moet de verzekerde er zelf om vragen.

Waar kan ik bemiddeling voor krijgen?
Over het algemeen verdelen zorgverzekeraars drie soorten wachttijden:
– Wachttijden voor bezoek aan een polikliniek
– Wachttijden voor behandeling in een ziekenhuis
– Wachttijden voor onderzoek en diagnose, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan

In die drie gevallen kan de zorgverzekeraar helpen door te bemiddelen in de wachttijd. Waar wordt de verzekerde het snelst geholpen en waar is de wachtlijst het kortst? De meeste zorgverzekeraars maken dan zelf alle afspraken. Zo wordt de wachttijd korter voor de verzekerde.

Hoe werkt het?
Wacht u te lang? Dan kunt u bellen naar de zorgverzekeraar. Bij wachtlijstbemiddeling kijken de zorgverzekeraars eerst waar de verzekerde voor dezelfde behandeling terecht kan. Daarvoor kijkt de verzekeraar eerst binnen de regio van de verzekerde. Vervolgens zoeken ze landelijk en zelfs in België en Duitsland. Verzekeraar Zilveren Kruis Achmea claimde in 2011 zelfs binnen een week een consult te kunnen regelen.

Op een andere manier behandelen
Het kan wel zijn dat een andere specialist of een ander ziekenhuis op een andere manier behandelt. Maar wie er voor kiest in het alternatieve ziekenhuis een behandeling te ondergaan, blijft ook het hele traject bij dat ziekenhuis. Dat houdt in dat u daar dus ook naar toe gaat voor onderzoeken en de eventueel nodige nazorg.

Tegenwoordig hebben bijna alle zorgverzekeraars een speciale afdeling die zich bezighoudt met het bemiddelen bij lange wachtlijsten. Dat levert voordeel op voor de verzekerde, want die kan nu sneller geholpen worden. En wie het niet eens is met het alternatief, kan nog altijd kiezen voor de eigen arts of ziekenhuis.

Geholpen? Snel van de lijst af
Als u via wachtlijstbemiddeling bent geholpen in een ander ziekenhuis, gaat u direct van de wachtlijst af. De verzekerde moet zelf melden dat de behandeling is geslaagd. U kunt dan niet meer voor dezelfde aandoening terecht in het ziekenhuis waar u eerst onder behandeling was. Op die manier staat u niet op twee wachtlijsten en worden andere patiënten op de lijst sneller behandeld.

Vorige artikel:

Volgende artikel: