De zorgtoeslag

De zorgpremie is maandelijks een flinke aanslag op de portemonnee. Zeker voor bijvoorbeeld studenten, of mensen met een lager inkomen. Om die reden heeft de overheid ooit de zorgtoeslag in het leven geroepen. Veel verzekerden weten niet dat ze recht hebben op zorgtoeslag (vooral jongeren die net achttien zijn geworden). Hoe zit de zorgtoeslag nu eigenlijk in elkaar? En waaraan moet de verzekerde voldoen als hij zorgtoeslag wil aanvragen?

Geen recht op zorgtoeslag
In sommige gevallen heeft iemand geen recht op zorgtoeslag. Een aanvraag zal dan ook worden afgewezen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een toeslagpartner. Maar er zijn ook nog andere gevallen waarin een aanvraag voor zorgtoeslag zal worden afgewezen, namelijk:

– Als er geen Nederlands inkomen is;
– Als de verzekerde meer verdient dan 101.139 euro;
– Als iemand zich vanwege gemoedsbezwaren niet verzekerd;
– Als de verzekerde een militair in actieve dienst is;
– Als de verzekerde een gedetineerde is;

In al deze gevallen wordt de aanvraag meteen afgewezen. Er zijn ook nog enkele andere gevallen, maar die staan op de website van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag? Wat houdt dat in?
De zorgtoeslag is een bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Het bedrag is bedoeld om een gedeelte van de kosten voor de zorgverzekering te vergoeden. Zo kan iedereen een basisverzekering betalen.

Niet zomaar
Zorgtoeslag krijgt de verzekerde niet zomaar. Aan het verstrekken van zorgtoeslag zitten namelijk wel een paar voorwaarden. Bijvoorbeeld:

– De verzekerde moet boven de achttien zijn (immers: kinderen onder de achttien zijn gratis met hun ouders meeverzekerd.)
– De aanvrager moet een zorgverzekering hebben aangesloten (want: de zorgtoeslag behoort aan de zorg op te gaan)
– Het jaarinkomen is lager dan 30.939 euro per jaar. Voor studentent telt de studiefinanciering niet mee voor het jaarinkomen.

Wie aan deze voorwaarden voldoet, kan zorgtoeslag aanvragen.

Waar moet ik aanvragen?
Veel mensen weten niet bij wie ze de zorgtoeslag moeten regelen. Het enige antwoord op de vraag: “Waar regel ik zorgtoeslag?” is: “De Belastingdienst.” Bij deze instantie is een aanvraagformulier te bestellen. Dat kan door naar de website te gaan, maar de Belastingtelefoon bestaat ook nog steeds. Op deze twee manieren is een aanvraagformulier te krijgen.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?
De hoogte van de zorgtoeslag is per persoon verschillend. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het jaarsalaris van de aanvrager. Daarnaast wordt de gezinssituatie onder de loep genomen. Op die manier berekent de Belastingdienst de hoogte van de zorgtoeslag. Het inkomen waar de Belastingdienst naar kijkt, wordt ook wel eens ‘het toetsingsinkomen’ genoemd. Dat is kortweg een andere naam voor het verzamelinkomen.

De Belastingdienst vemeldt het toetsingsinkomen meestal op de voorlopige belastingaanslag. In Nederland is een zorgtoeslag van maximaal 1056 euro per jaar te krijgen. Oftewel: 88 euro per maand.

Ik heb aangevraagd. En nu?
Wie een aanvraag heeft gedaan voor zorgtoeslag, zal geduldig moeten zijn. Het duurt namelijk acht weken tot de Belastingdienst een voorbeschikking stuurt. Op deze beschikking staat precies de hoogte van de zorgtoeslag. In de periode van acht weken, zal de eerste toeslag worden gestort op de rekening.

Het is een goed idee om de voorbeschikking goed te controleren. Enkele keren zitten er fouten in de voorbeschikking. In zo’n geval moet de verzekerde contact opnemen met de Belastingdienst. De zorgtoeslag wordt een maand van te voren gestort. Daarbij wordt uitgegaan van de betaaldatum van de zorgverzekering.
Stel dat er zorgpremie in augustus moet worden betaald. Dan ontvangt de verzekerde zorgtoeslag rond 20 juli.

Iets veranderd?
Als er iets is veranderd in het inkomen, of in de gezinssituatie, dan is het verplicht om dit door te geven aan de Belastingdienst. Anders loopt u het risico om een flink bedrag terug te moeten betalen, aan het einde van het jaar. Deze wijzigingen zijn door te geven via het wijzigingsformulier. Ook die is weer online en telefonisch aan te vragen.

Net achttien
Iedereen die net achttien is geworden, krijgt nieuwe rechten en plichten. Eén van die plichten is het afsluiten van een zorgverzekering. Op onze website staat een vergelijkingsmodule. Daarmee is, ook voor studenten, uit te vinden welke zorgverzekeraar het voordeligst is.

Eenmaal een keuze gemaakt? Dan is het tijd om zorgtoeslag aan te vragen. Deze zorgtoeslag gaat in op de volgende kaledermaand, na de verjaardag van de achttien-jarige.

Volgend jaar
Aan het einde van het kalendejaar 2013, ontvangt iedereen die recht heeft op zorgtoeslag een nieuwe voorbeschikking voor 2014.

Eind van het jaar
Aan het eind van het jaar volgt de definitieve beschikking. Daarin staat of de verzekerde wel genoeg zorgtoeslag heeft ontvangen. Soms komt het voor dat de Belastingdienst per ongeluk te veel heeft uitgekeerd. In dat geval is terugbetalen de enige optie.

Controleer de definitieve beschikking zorgvuldig. Zo weet u zeker dat u niet een bepaald bedrag moet terugbetalen, of dat u nog recht heeft op een bepaald bedrag.

Vorige artikel:

Volgende artikel: