De zorgkosten betalen

Het betalen van de zorgkosten is ieder maand opnieuw voor veel huishoudens een probleem. Het vaakst blijven de rekeningen van zorgverzekeraars liggen bij maandelijkse schulden. Dat kan behoorlijke problemen opleveren, omdat een zorgverzekering ten eerste wettelijk verplicht is. De basis zorgverzekering is in ieder geval verplicht om af te sluiten en op tijd te betalen. Ook het eigen risico zorgt voor veel betalingsproblemen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Zo Betaalt Nederland’ van creditmanagementorganisatie GGN. In dit artikel gaan we verder in op tips en trucs om op tijd de premie te kunnen betalen.

Basispremie
De basispremie ligt op bijna 100 euro per maand, en is daarmee soms een behoorlijke hap uit het maandelijkse budget. Zo’n 14 procent van de Nederlanders heeft iedere maand opnieuw problemen met het betalen van de zorgverzekering. Alleen al het betalen van de basispremie lijkt voor veel consumenten een groot probleem te zijn.

De beste oplossing om de basispremie te kunnen betalen, is door deze kosten op te nemen in een budget. Het betalen van de basispremie behoort namelijk tot ‘vaste lasten’, omdat de hoogte van de premie in ieder geval iedere maand hetzelfde is.

Een andere tip voor het betaalbaar houden van de basispremie, is het vergelijken van zorgverzekeringen. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan echter alleen van eind tot december tot begin februari. Bovendien zijn de premies voor 2014 halverwege dit jaar nog niet bekend. Dat gebeurt pas uiterlijk op 15 november.

Eigen risico
Een ander groot probleem waar steeds meer Nederlanders tegen aan hikken, is het betalen van het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico is een verplicht onderdeel van de basis zorgverzekering. Het komt er met het eigen risico op neer dat de eerste 350 euro (in 2013) voor rekening van de verzekerde zelf komt.

Er is wel een mogelijkheid om het eigen risico op te nemen in het budget, maar de kosten kunnen nogal wisselen. De ene maand kunnen de kosten laag zijn, maar wanneer er een wisseling in medicijnen is, kunnen de kosten hoger uitvallen. Gebeurtenissen zoals een ritje per ambulance naar het ziekenhuis kunnen het eigen risico in één keer volledig opsnoepen. De meeste consumenten hebben geen 350 euro om het eigen risico onmiddellijk te voldoen. In dat geval is het nuttiger een betalingsregeling met de zorgverzekeraar te treffen.

Bij wisselende medicijnen kan het eigen risico ook fors hoger uitvallen dan van tevoren ingeschat. De meeste apothekers kiezen ervoor de consument automatisch medicijnen aan te bieden met de laagste kostprijs. Toch kan een extra controle aan de kant van de consument geen kwaad. Raadpleeg een apotheker en vraag regelmatig inzage van de kosten van medicijnen. Het is namelijk best goed mogelijk dat de verzekerde structureel te veel betaalt voor medicijnen die gemakkelijk goedkoper kunnen.

Betalingsregeling treffen
In ieder geval raadzaam, is het treffen van een betalingsregeling. Bij het treffen van een betalingsregeling gaan de zorgverzekeraar en de verzekerde een bepaald termijn aan om de schuld in terug te betalen. Het is bijna noodzakelijk een betalingsregeling te treffen als er een grote achterstand ontstaat op het betalen van de premie of het eigen risico.

Als namelijk blijkt dat de achterstand te groot wordt, mag de zorgverzekeraar herinneringen sturen. Als het bedrag niet binnen een redelijk termijn wordt afbetaald, mag de zorgverzekeraar de verzekerde aanmerken als ‘wanbetaler’. In dat geval kan zelfs de zorgpolis volledig stopgezet worden.

In de tussentijd wordt het probleem van de zorgverzekeraar dan aangemeld bij het College voor Zorgverzekeraars (CvZ). Deze mag boetes opleggen aan de consument, die kunnen oplopen tot bijna 1100 euro in totaal. En daarmee wordt de consument nog verder belast met het betalen van extra premies.

Tips op een rijtje
Er zijn kortom een paar tips en trucs om de zorgkosten iedere maand te kunnen betalen. Reserveer in ieder geval de basispremie in het budget. De basispremie is namelijk iedere maand gelijk. Een stuk moeilijker te voorspellen zijn de kosten voor het eigen risico. Als het afbetalen van het eigen risico niet in één keer lukt, tref dan een betalingsregeling met de verzekeraar.

Laat betalingsachterstanden nooit op zijn beloop, maar schakel de zorgverzekeraar in. Dit voorkomt boetes van het CvZ.

Vorige artikel:

Volgende artikel: