De premie niet betalen

Het komt ieder jaar steeds vaker voor: mensen die de zorgpremie niet meer kunnen betalen. Dat komt doordat de zorgpremie ieder jaar stijgt, evenals het wettelijk verplichte eigen risico. Sommige mensen betalen bewust de zorgpremie niet omdat ze het niet nodig vinden, dat terwijl het basispakket van de zorgverzekering een verplichte zorgverzekering is. Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. Kinderen onder de achttien jaar zijn gratis meeverzekerd via de polis van hun ouders. 

Maar wie de premie niet betaalt, kan te maken krijgen met vervelende boetes en andere situaties. Het is niet mogelijk onverzekerd te raken door de premie niet te betalen, maar er zijn wel een aantal financiële consequenties die een behoorlijke schuld op kunnen bouwen.

Achterstand
Het kan een keer voorkomen dat een verzekerde de premie niet of te laat betaalt. Voor veel zorgverzekeraars is dat geen probleem, mits dat bij deze ene keer blijft. Als je problemen hebt met het betalen van de zorgpremie, zijn zorgverzekeraars meestal welwillend om de verzekerde te helpen. Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk een betalingsregeling aan te vragen.

Het gebeurt ook wel eens dat een verzekerde meerdere keren niet betaalt. In dat geval heeft de zorgverzekeraar ten minste 6 maanden achter elkaar betalingsherinneringen gestuurd. Dan grijpt de zorgverzekeraar in en meldt de verzekeraar de verzekerde aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland, voorheen bekend als het College voor Zorgverzekeringen.

Wanbetaler
Als de verzekerde is aangemeld als wanbetaler, betaalt de verzekerde geen premie meer aan de zorgverzekeraar, maar blijft hij toch verzekerd via het basispakket bij de eigen zorgverzekeraar. Dat komt doordat iedereen in Nederland een basisverzekering moet hebben.

Dat geldt niet voor de aanvullende zorgverzekering. Wie een aanvullende zorgverzekering heeft en stelselmatig niet betaalt, kan zijn aanvullende polis beëindigd zien door de zorgverzekeraar.

Wie is aangemeld als wanbetaler, betaalt een hogere premie voor de zorgverzekering aan Zorginstituut Nederland. Deze premie wordt de bestuursrechtelijke premie genoemd.

Bestuursrechtelijke premie
De bestuursrechtelijke premie is een standaardpercentage van de normale premie. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie ligt op 130 procent van de normale premie. Dat geldt ook voor mensen die leven van de bijstand. Wie het niet eens is met deze regels, kan het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar.

De werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de achterstallige premie in op het loon van de onverzekerde. Dit bedrag wordt vervolgens betaald aan Zorginstituut Nederland. Wie geen regelmatig inkomen heeft, of als het inkomen te laag is om de premie in te kunnen houden, moet zelf de premie overmaken naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het is dus niet mogelijk om onder de betalingsverplichting uit te komen. Het is ook mogelijk de achterstallige premie te betalen door inhouding op de zorgtoeslag.

Schulden aflossen
De betalingsachterstand – of schuld – bij de zorgverzekeraar kan worden afgelost door de bestuursrechtelijke premie aan Zorginstituut Nederland te betalen. Doordat er een hogere premie gerekend wordt, is het mogelijk steeds verder achter te raken in de betalingsachterstand. De verhoogde premie blijft net zolang totdat de volledige schuld is afgelost.

Maar wie de bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut Nederland betaalt, lost de schuld bij de zorgverzekeraar niet af. Daarvoor is een betalingsregeling nodig met de zorgverzekeraar.

Zorginstituut Nederland stopt pas met het inhouden van de bestuursrechtelijke premie als de schuld bij de zorgverzekeraar zelf volledig is afgelost. De zorgverzekeraar meldt de wanbetaler dan af bij het Zorginstituut. Het is mogelijk dat de verzekeraar de wanbetaler al afmeldt zodra er een regeling voor schuldhulpverlening is afgesloten.

De verzekerde ontvangt een bericht van het Zorginstituut dat de bestuurlijke premie dan stopt. De werkgever en andere instanties krijgen dan ook bericht dat zij geen premie meer hoeven in te houden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: