De polisvoorwaarden checken

Het is een vervelend werkje, maar erg noodzakelijk bij het kiezen van de zorgverzekering: het lezen van de polisvoorwaarden. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders maar slecht op de hoogte is van de polis van hun zorgverzekering. Dat terwijl in de polisvoorwaarden precies staat weergegeven welke polisvorm de zorgverzekering heeft, en welke dekkingen er tot welke maximale bedragen gedekt worden. 

Het kan dus behoorlijk lonen om de polisvoorwaarden te lezen. Gelukkig kiezen steeds meer zorgverzekeraars ervoor hun zorgpolis zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dat doen verzekeraars aan de hand van tabellen, waaruit in één oogopslag duidelijk moet worden wat de zorgverzekeraar wel of niet dekt. Maar er zijn ook nog steeds verzekeraars die werken met een hele papierwinkel aan polisvoorwaarden. Hoe kom je door zo’n oerwoud aan papieren heen? En wat staat er nu eigenlijk?

Inhoudsopgave
Als voorbeeld in dit artikel nemen we de polisvoorwaarden van OHRA. Een verzekeraar die verzekerden bijna een multomap aan polisvoorwaarden stuurt. De polisbladen beslaan maar liefst 135 bladzijden vol met informatie. Daarom is het misschien slimmer alleen de zaken te lezen die er bij jouw persoonlijke situatie toe doen. Alle dekkingen zijn in de D-sectie weergegeven. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenvervoer, fysiotherapie en dieetadvisering.

In hoofdstuk A wordt de basis van de polisvoorwaarden besproken.

Opzegtermijn
Een belangrijke factor in de polisvoorwaarden zijn de opzegvoorwaarden. In deze sectie staat weergegeven wanneer de verzekerde de zorgpolis precies mag opzeggen. Normaal gesproken is dat vanaf ongeveer medio november tot aan 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Maar er zijn ook uitzonderingen op de regel, waarmee de verzekerde de polis al tussentijds mag opzeggen. We scrollen even door naar de opzegtermijnen van de verzekeraar in dit voorbeeld.

De eerste situatie is herroeping: dat moet binnen veertien dagen na aanvraag van de nieuwe polis gebeuren. Kortgezegd betekent dit dat als de verzekerde spijt heeft van zijn keuze, hij veertien dagen de tijd heeft om de overstap te annuleren.

Daarnaast kan de verzekerde de polis opzeggen als het jaar om is. Dat hebben we al besproken. Maar wat veel mensen niet weten, is dat zij de polis ook op mogen zeggen als de premie onverwacht verandert. Als dat gebeurt, dan heeft de verzekerde onmiddellijk het recht om de polis op te zeggen. Maar dat moet dan we schriftelijk geburen. De polis wordt dan stopgezet zodra de nieuwe premie ingaat.

Natuurlijk mag de zorgverzekeraar de premie ook opzeggen als de verzekerde een half jaar lang zijn premie niet betaalt, of dat er sprake is van valsheid of andere fraude. Dit soort redenen spreken in principe voor zich.

Er zijn nog meer situaties denkbaar, maar die staan netjes in de polisvoorwaarden weergegeven. Het zou te ver gaan om alle denkbare situaties hier te schetsen – vooral om te voorkomen dat we hier een volledige multomap aan informatie aanleggen.

Polisvorm
Ten tweede staat er in de polisvoorwaarden natuurlijk tot hoe lang de nieuwe polis geldig is. Dat is in principe altijd een jaar, want na een jaar mag de verzekerde weer een nieuwe zorgverzekeraar kiezen.

Er staat in de polisvoorwaarden altijd weergegeven wat voor polis de verzekerde precies heeft afgesloten. In Nederland zijn er drie verschillende polissen: de budgetpolis is het goedkoopst, maar kent ook de minste keuzevrijheid. Daarnaast is er een naturapolis, met een beperkte keuzevrijheid en de restitutiepolis, waarbij de keuzevrijheid het grootst is. Als de verzekerde één van de goedkoopste premies in Nederland heeft, dan is de kans groot dat hij een budgetpolis heeft. Maar het slimst is natuurlijk het lezen van de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staat precies uitgelegd wat de polisvorm inhoudt en waar je precies terecht kunt.
Algemene voorwaarden
Tot slot is het doornemen van de algemene voorwaarden erg belangrijk. In het voorbeeld van Ohra staan de algemene voorwaarden weergegeven halverwege de polisvoorwaarden. Gelukkig beslaan de algemene voorwaarden maar acht pagina’s. In de algemene voorwaarden staat omschreven welke begrippen er gebruikt worden, wanneer de zorgpolis ingaat en wanneer de polis weer beëindigd wordt. Daarnaast staat er ook omschreven hoe hoog de premie is en wanneer iemand uitgesloten kan worden van de zorgverzekering.

Ten slotte is er een hoofdstuk over afwijkende voorwaarden. Dat maakt ons natuurlijk erg nieuwsgierig, dus laten we hier kort op inzoomen. De polisvoorwaarden bespreken onder ‘afwijkende voorwaarden’ het eigen risico, het verschil tussen een ziektekostenverzekering en een zorgverzekering, misdrijven waarbij er geen vergoeding plaatsvindt en de rechtsgang voor als de verzekerde het niet eens is met de voorwaarden van de verzekering. Het lijkt dus even schrikken, maar de polisvoorwaarden berusten voor een groot deel vooral op logica en open deuren.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: