De juiste huisarts kiezen

Het kiezen van de juiste huisarts is een belangrijk moment. Het is namelijk het moment dat de verzekerde zijn medische gegevens toevertrouwt aan iemand anders. De juiste huisarts kiezen is bovendien belangrijk, omdat het een vertrouwenspersoon is. Er zijn verschillende factoren waar iemand op kan letten bij het kiezen van een huisarts. Er zijn zelfs speciale keurmerken voor huisartsen, zodat patiënten in Nederland een duidelijker inzicht krijgen van de beste huisartsen in Nederland.

NHG
Goed aangeschreven huisartsen hebben meestal een NHG-Praktijkaccreditering. Ongeveer een kwart van alle huisartsen in Nederland heeft een dergelijk keurmerk in bezit. Zo’n keurmerk wordt uitgereikt door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Bij het uitreiken van een NHG-keurmerk bekijkt een speciaal panel van het NHG of een huisartsenpraktijk aan alle voorwaarden voldoet. Een huisartsenpraktijk met een NHG-accreditatie is dus volledig tegen het licht gehouden. De patiënt weet op deze manier zeker dat hij verzekerd is van goede zorg.

Is de huisarts een specialist?
Bij het kiezen van een huisarts kan de verzekerde naast het certificaat van het NHG ook uitgaan van hoe kundig een huisarts is en of hij een specialist is op een bepaald vakgebied. Specialismen worden niet uitgedrukt in een keurmerk, en dus moet de verzekerde zelf uitzoeken of een huisarts een bepaald specialisme heeft.

De enige manier voor verzekerden om erachter te komen of een huisarts een bepaald specialisme heeft, is door contact op te nemen met de beoogde huisartsenpraktijk. Er zijn verschillende praktijken in Nederland die zich toeleggen op een specialisme, zoals bijvoorbeeld longfuncties, of extra zorg voor diabetes. In sommige gevallen heeft een huisartsenpraktijk een speciale assistent in huis die deze periodieke controles voor patiënten uitvoert. In sommige gevallen worden dit soort taken toevertrouwd aan een nurse practitioner. Daarmee worden de taken van de huisarts wat minder belast.

Ontevreden?
Iedereen in Nederland heeft in principe een huisarts. Toch kan het zijn dat de huisarts niet is wat de verzekerde ervan verwacht. Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten zich best wat assertiever op mogen stellen tegenover de huisarts. Ook bij twijfel aan een diagnose is het altijd nuttig een second opinion bij een andere huisarts aan te vragen.

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat als patiënten op een beleefde manier iets duidelijker en assertiever zijn, zij ook een betere behandeling krijgen. Er zijn diverse websites in het leven geroepen met checklists die de verzekerde voor kan leggen aan de huisarts.

Kinderen
Kinderen onder de achttien jaar staan meestal onder dezelfde huisarts als de ouders. Dat is wel zo gemakkelijk. Na het achttiende levensjaar kan het kind zelf kiezen welke zorgverzekeraar en huisarts hij wil. Vanaf dat moment mag hij dus overstappen op een andere huisarts.

Online websites
Om met de tijd mee te gaan, hebben de meeste huisartsenpraktijken inmiddels een online website. Daarop staat in ieder geval al informatie over welke huisartsen er in de praktijk actief zijn, of er nog andere specialismen zijn en welke doelen de huisarts zichzelf staat.

Overstappen van huisarts
Wie ontevreden is over zijn huisarts, kan ervoor kiezen over te stappen naar een andere huisarts. Nederlanders zijn niet verplicht bij de huisarts te blijven. Verzekerden mogen zelf kiezen naar welke huisarts zijn gaan. Dat wordt ‘vrije artsenkeuze’ genoemd. Echter, deze vrijheid wil niet zeggen dat de huisarts een acceptatieplicht aangaat.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden hebben zorgverzekeraars dan ook de plicht een patiënt een basisverzekering te verstrekken, als hij deze aanvraagt. Dat werkt voor huisartsen niet op dezelfde manier. De arts heeft dus recht om een patiënt te weigeren.

Dat mag als de huisarts bijvoorbeeld andere denkwijzen heeft over het verstrekken van zorg. Niet iedere huisarts werkt mee aan euthanasie of alternatieve zorg. Daardoor kan het soms moeilijk zijn een goede relatie op te bouwen. Als een verzekerde wel degelijk geaccepteerd wordt bij de nieuwe huisarts, moet de verzekerde de nieuwe huisarts doorgeven bij de zorgverzekeraar.

Er zijn geen vaste kalenderdata waarop een verzekerde mag wisselen van huisarts. Een andere huisarts kiezen mag dus het hele jaar door.

Vorige artikel:

Volgende artikel: