Post image for De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden en behoort daarmee tot de vijf grootste zorgverzekeraars van Nederland. De zorgverzekeraar werd opgericht in 1990, na een fusie tussen verschillende Friese ziekenfondsen.

De geschiedenis van deze zorgverzekeraar ligt in Friesland, maar dat wil niet zeggen dat uitsluitend Friezen zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Inmiddels heeft de zorgverzekeraar namelijk in iedere Nederlandse gemeente een paar verzekerden.

Geschiedenis
Tot het eind van de negentiende eeuw was het voor het grootste deel van de Nederlanders onmogelijk het geld op te brengen om naar de dokter te gaan of om medicijnen te betalen. Door ziekenfondsen op te richten konden steeds meer Nederlanders gebruikmaken van deze diensten.

Door meerdere Friese ziekenfondsen op te richten, ontstonden de eerste contouren van een grote Friese zorgverzekeraar. In 1990 besloten de ziekenfondsen samen te werken. Uit deze samenwerking ontstond een nieuwe zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar. In eerste instantie was de Friesland een ziekenfonds, maar door het aanbieden van basisverzekeringen in 2006 werd het ziekenfonds een echte zorgverzekeraar.

Iedereen is bij De Friesland Zorgverzekeraar welkom. Eerst had de verzekeraar alleen verzekerden die uit Friesland kwamen, maar nu heeft de zorgverzekeraar in bijna iedere gemeente van Nederland verzekerden.

Betrouwbaarheid
Veel verzekerden kozen nadat de basisverzekering in Nederland werd ingevoerd voor De Friesland Zorgverzekeraar. Met de komst van de basisverzekering was zo’n 65 procent van de Friese inwoners verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar. Later kwamen daar ook verzekerden uit andere delen van Nederland bij.

 

De Friesland Zorgverzekeraar is letterlijk en figuurlijk dichtbij, bereikbaar, toegankelijk, professioneel en betrouwbaar. Dat probeert de verzekeraar te bereiken door samen met zorgaanbieders en klanten voorop te lopen in het bevorderen van transparantie in de zorg.

 

Daarnaast moet de zorg in Nederland beter, zo vindt de zorgverzekeraar. Om die reden stimuleert de zorgverzekeraar nieuwe ontwikkelingen, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door te investeren in kwaliteit en zorg blijft de zorgverzekering voor iedereen in Nederland betaalbaar. De zorgverzekeraar houdt verzekerden op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen, zodat verzekerden zelf een keuze kunnen maken welke zorg zij wel of niet willen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: