De aanvullende zorgverzekering en de basisverzekering scheiden

In Nederland is de verzekerde niet verplicht de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. Het is mogelijk en heel soms levert het voordeel op, maar erg handig is het niet. Daarom raden veel zorgvergelijkers af om de twee verzekeringen bij twee verschillende zorgverzekeraars af te sluiten. Maar wat als u nu per se de twee verzekeringen wilt scheiden?

Hier kunt u naar toe
Het is niet bij alle zorgverzekeraars mogelijk om alleen een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Daarom zetten we op een rijtje bij wie dat kan en welke voorwaarden er gelden.

– Aevitae
– Avero Achmea
– CZ (met een premietoeslag van 25 procent)
– De Amersfoortse (met een gezondheidsverklaring)
– De Friesland (met een premietoeslag van 50 procent en een gezondheidsverklaring)
– Energiek
– FBTO (Allerlei extra voorwaarden + extra kosten + administratiekosten + geen digitale omgeving + geen zorgpas, geen kinderen meeverzekeren).
– Kiemer (met een premietoeslag van 50 procent en een gezondheidsverklaring)
– ONVZ (met een premietoeslag van 50 procent)
– PNOzorg (met een premietoeslag van 50 procent)
– ProLife
– United Consumers
– Univé
– VGZ
– Zekur
– Zilveren Kruis
– Zorg en Zekerheid

Is het verstandig?
Het scheiden van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering is niet verstandig. Het kan namelijk tot allerlei problemen leiden. Zo bestaat er de kans dat de verzekerde in de problemen komt met het declareren. Sommige zorgkosten vallen namelijk deels onder de basisverzekering en deels onder de aanvullende zorgverzekering. Het is dan veel rekenwerk om uit te zoeken welke zorgverzekeraar wat moet betalen. De zorgverzekeraars kunnen elkaar bovendien tegenkomen.

Veel verzekeraars hebben liever dat verzekerden zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering bij één verzekeraar onderbrengen. Om dat te stimuleren, moeten verzekerden die alleen een aanvullende zorgverzekering willen afsluiten vaak extra betalen. Ze krijgen te maken met een toeslag op de premie van soms wel 50 procent.

Weinig voordeel
Heel soms levert een aanvullende verzekering bij een andere maatschappij een voordeel op. Maar eigenlijk is die tijd wel geweest. Zorgverzekeraars vragen nu zoveel toeslag op de premie dat er nog maar weinig voordeel te behalen valt. Daardoor is het apart afsluiten erg onaantrekkelijk.

Gezondheidsverklaring
Zorgverzekeraars mogen bij aanvullende zorgverzekeringen aan medische selectie doen. Daarom moeten verzekeren bij het afsluiten van alleen een aanvullende verzekeringen vaak een gezondheidsverklaring overleggen. Dat is niet nodig als de verzekerde al een basisverzekering bij de verzekeraar heeft lopen.

Het Nederlands Instituut voor onderzoek van gezondheidszorg (NIVEL) deed al eens onderzoek naar het apart afsluiten. Uit het onderzoek bleek dat het vaak niet mogelijk is de verschillende verzekeringen van elkaar te scheiden. Wettelijk gezien mogen verzekeraars aanvragen voor een aanvullende dekking weigeren, maar het is een groot probleem voor verzekerden. De vrijheid van keuze wordt immers beperkt.

Vorige artikel:

Volgende artikel: