Collectieve zorgverzekering

Hoewel men een individuele zorgverzekering af kan sluiten, kan men ook een collectieve zorgverzekering afsluiten. Er is geen wezenlijk verschil tussen de individuele en de collectieve zorgverzekering, behalve de premie. Zo zijn de dekkingen en polissen hetzelfde als bij een individuele zorgverzekering.
Het enige merkbare verschil is het verschil in premie tussen een individuele zorgverzekering. Doordat je je bij een collectieve zorgverzekering verzekert met een grote groep mensen bij één zorgverzekeraar, kan de zorgverzekeraar korting geven op de premie. Daardoor betaal je dus uiteindelijk minder premie voor de zorgverzekering.

Waarom?
Een collectieve zorgverzekering betekent dat je met een grote groep consumenten een zorgverzekering afsluit. Doordat een zorgverzekeraar in één keer veel nieuwe polissen af kan sluiten, kan het kortingen aanbieden. Dankzij de korting betaalt de verzekerde uiteindelijk minder maandelijkse premie voor de basis zorgverzekering.

Het is verder niet zo dat de dekking bij een collectieve zorgverzekering wezenlijk anders is dan een individuele zorgverzekering: de polisvoorwaarden en dekkingen zijn gelijk. Alleen de maandelijkse premie kan door de grote groep mensen omlaag. Dat kan besparingen opleveren tot wel tien procent op de maandelijkse premie.

Doelgroep
Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering is voor iedereen mogelijk, maar de enige voorwaarde is wel dat een grote groep mensen meedoet. Het vaakst kunnen collectieve zorgverzekeringen gevonden worden bij een werkgever met veel werknemers, maar ook bij verenigingen en stichtingen.

Wie niet tot een dergelijke groep behoort, kan toch collectief een zorgverzekering afsluiten. In Nederland bestaan er verschillende open collectieven waarbij men zich aan kan sluiten. Het meest aantrekkelijke van een collectieve zorgverzekering is de lagere premie op de polis.

Sluit ook de partner een zorgverzekering af, dan kan de premie van de zorgverzekering in dat gezin behoorlijk omlaag.

Polis beëindigen
Ook al heb je de zorgverzekering ooit collectief afgesloten, toch mag er individueel besloten worden om over te stappen naar een andere zorgverzekering. In dat geval zal de verzekeraar de collectieve polis omzetten in een individuele zorgverzekering. Wel kan daar een financieel nadeel aankleven: de korting op de maandelijks te betalen premie vervalt. Daardoor kan het zijn dat de verzekerde opeens fors meer moet betalen.

Net als bij een individuele zorgverzekering moet een collectieve zorgverzekering opgezegd worden voor het einde van het kalenderjaar. Een nieuwe zorgverzekeraar moet gevonden worden vóór 1 februari per het nieuwe kalenderjaar. In de tussentijd blijft de verzekerde gewoon verzekerd.

Vergelijken

Net als bij individuele zorgverzekeringen is het belangrijk om zorgverzekeringen te vergelijken. Zo moet er bijvoorbeeld goed gekeken worden naar de polisvoorwaarden en dekkingen. Een zorgverzekering afsluiten is namelijk deels afhankelijk van de persoonlijke situatie. Niet iedereen is immers even gezond.

Wanneer de persoonlijke situatie het niet toelaat om zich collectief te verzekeren, is het misschien verstandiger om toch individueel een zorgverzekering af te sluiten. De premie is wellicht wel iets hoger, maar het brengt minder financiële risico’s met zich mee. De dekking is immers aangepast op de persoonlijke situatie.

Past de persoonlijke situatie op een collectieve zorgverzekering, dan is dit zeker een keuze om te overwegen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: