Collectief verzekerden voelen zich oververzekerd

Veel werknemers die via hun werkgever verzekerd zijn hebben vaak het gevoel oververzekerd te zijn. Ze hebben het gevoel een verzekering te hebben die niet aanslut op hun wensen. Slechts 42 procent vindt van de verzekerden dat de zorgverzekering precies de zorg dekt die hij of zij nodig heeft.  Dat blijkt uit onderzoek van onder anderen Ipsos Synovate en de NZa, die een marktscan hebben laten uitvoeren.

Collectief verzekerd
Ruim 67 procent van de verzekerden was in 2012 collectief verzekerd. Van die 67 procent is iets minder dan 60 procent verzekerd via de werkgever. De korting is de hoofdreden om toch een collectieve verzekering af te sluiten. Vooral werknemers tot 34 jaar kiezen voor een collectieve verzekering vanwege de korting. Ook een uitgebreide dekking en gemak werden als redenen genoemd.

Korting
Verzekerden die via de werkgever een collectieve verzekering hebben afgesloten profiteren gemiddeld van acht procent korting. Via een patiëntenvereniging is dat bijna zes procent, bij andere collectieven 6,8 procent. Bij sommige werkgeverscollectieven wordt korting gegeven op de duurste verzekeringen. Zo komt het voor dat een verzekerde die kiest voor acht procent korting op een polis uiteindelijk 15 procent duurder uit is. Daardoor betaalt men nog altijd teveel voor de zorgverzekering.

Open collectieven
Open collectieven, waaronder vergelijkingssites, geven meer korting dan een werkgever. Sommige vergelijkingssites kunnen kortingen tot wel tien procent geven. Bovendien is de keuze bij een werkgeversverzekering beperkt. De werkgever biedt meestal namelijk een paar polissen aan van één zorgverzekeraar.

Wie echt een objectief beeld wil krijgen van goede, voordelige zorgverzekeringen, kan het beste verschillende zorgverzekeringen vergelijken.

Vorige artikel:

Volgende artikel: