Chronisch ziek en de zorgverzekering

Mensen die chronisch ziek zijn, lopen vaak tegen problemen aan bij het kiezen van een nieuwe basisverzekering. Vaak durft deze groep verzekerden niet over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering. Uit cijfers van het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) blijkt dat maar liefst 70 procent van de chronisch zieken niet over wil stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat terwijl bij andere groepen dat percentage zo’n 11 procentpunt lager ligt.

Chronisch zieken zijn vaak bang dat zij niet geaccepteerd worden bij de aanvullende zorgverzekering. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, maar bij de aanvullende zorgverzekering mag de zorgverzekeraar aan risicoselectie doen. Maar liefst 1 op de 5 chronisch zieken is bang niet geaccepteerd te worden.

Acceptatieplicht
Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht aan de kant van de zorgverzekeraar. In Nederland is het hebben van een basisverzekering verplicht, en dus kunnen zorgverzekeraars een nieuwe verzekerde niet weigeren. Dat betekent dat zorgverzekeraars niemand kunnen weigeren, ook niet als de patiënt chronisch ziek is.

Die acceptatieplicht geldt niet voor aanvullende zorgverzekeringen. Daar mogen zorgverzekeraars dus voorwaarden stellen aan de acceptatie. Er zijn zorgverzekeraars die een medische risicoselectie hanteren bij het accepteren van een verzekerde. Dat betekent dat mensen die veel zorg nodig hebben, eerder geweigerd kunnen worden. Tegenwoordig komt medische selectie een stuk minder vaak voor.

Verzekeraars die wel aan medische selectie doen, hanteren dit meestal alleen nog bij de meest uitgebreide zorgverzekeringen. Wie chronisch ziek is, kan deze zorgverzekeringen juist nodig hebben. Zo kiezen chronisch zieken vaker voor onbeperkte fysiotherapie, of gebruiken zij medicijnen die nog niet volledig vergoed worden door de basisverzekering. Bij het vergelijken van zorgverzekeringen staat vaak uitgelegd of de zorgverzekeraar aan medische selectie doet.

Afwijzing
Daardoor kan het voorkomen dat de verzekerde geweigerd wordt voor een aanvullende zorgverzekering. In de praktijk komt dat niet vaak voor, want de zorgverzekeraar zal proberen een alternatief aanbod te doen. In veel gevallen komt dat neer op een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is bij een aantal behandelingen een wachttijd verplicht. Dat betekent dat de verzekerde eerst een bepaalde tijd verzekerd moet zijn bij de betreffende zorgverzekeraar, voordat hij een behandeling mag ondergaan.

Wie toch geweigerd wordt, kan daartegen bezwaar aantekenen bij de zorgverzekering. Het grootste deel van de zorgverzekeraars hanteert geen medische selectie, dus kan het raadzaam zijn bij afwijzing naar een andere zorgverzekeraar te gaan kijken.

Dekking
Voor chronisch zieken is het nog belangrijker een aanvullende zorgverzekering te kiezen die niet alleen goedkoop is, maar vooral voldoende dekking heeft voor de zorgwensen. Zo is het raadzaam goed te kijken naar het maximum aantal behandelingen voor fysiotherapie, en of bepaalde medicijnen wel vergoed worden. Niet alle behandelingen worden namelijk voor de volledige 100 procent vergoed. Zo kan het zijn dat sommige behandelingen maar voor 75 procent vergoed worden. De overige kosten moet de verzekerde dan zelf betalen.

Medicijnen
Een andere vergoeding die erg van belang is voor chronisch zieken, is de vergoeding van medicijnen. Het is belangrijk te weten of de verzekeraar de medicijnen die de chronisch zieke gebruikt wel echt vergoedt. Niets is zo vervelend als opeens over te moeten stappen naar een ander merk, met dezelfde werkzame stof. Sommige patiënten reageren bij een ander merk toch niet hetzelfde. Daarom is het wel zo fijn als de verzekerde dezelfde medicijnen kan doorgebruiken.

Of dat het geval is, is terug te vinden in het farmaceutisch reglement van de zorgverzekeraar. Dat reglement is terug te vinden op de site van de zorgverzekeraar. Let wel: dit geldt alleen voor aanvullende zorgverzekeringen. Bij de basisverzekering wordt de vergoeding van medicijnen geregeld via het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Zorgcontracten
Een laatste probleem waar veel chronisch zieken tegenaan lopen, is het verschil tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Als voorbeeld nemen we een speciaal ligbed. Als een zorgverzekeraar een ligbed regelt, wil dat niet betekenen dat de verzekerde dat hulpmiddel mag houden als hij naar een andere zorgverzekeraar gaat. Heeft de nieuwe zorgverzekeraar namelijk geen contract met de leverancier, dan kan het zijn dat de chronisch zieke zijn hulpmiddel weer moet inleveren en dat de aanvraag weer opnieuw begint.

Om dat te voorkomen, is het slim van tevoren met de beoogde zorgverzekeraar te bellen en te vragen naar de mogelijkheden. Hetzelfde geldt – zoals hierboven al besproken – voor de vergoeding van medicijnen. De angst van chronisch zieken om over te stappen, is dus wel redelijk terecht. Toch kan het lonen om over te stappen. Neem daarom contact op met de zorgverzekeraar, alvorens van zorgverzekeraar te wisselen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: