Besparen op mijn zorgverzekering

Als je merkt dat je iedere maand flink veel geld uitgeeft aan je zorgkosten, is het een goed idee je af te vragen waardoor dat komt. De meeste Nederlanders hebben naast een basis zorgverzekering ook nog een aanvullende zorgverzekering. Sommige Nederlanders zijn oververzekerd; zij hebben zich verzekerd tegen situaties die maar zelden in hun privéleven voorkomen. Op zowel de aanvullende zorgverzekering als de basis zorgverzekering zijn er wel wat notities aan de kantlijn te maken waarmee je fors kan besparen op je maandelijkse uitgaven aan de zorgverzekering.

Heb ik dit wel nodig?
Ten eerste kun je jezelf afvragen: “heb ik dit wel nodig?” Het grootste deel van de Nederlanders verzekert zich suf: ze zijn bang dat zij bij een ongeluk straks een hoge rekening krijgen, en verzekeren zich daarom toch maar, terwijl dat misschien niet nodig is.

Heb je amper gebitsproblemen, dan is het bijvoorbeeld helemaal niet noodzakelijk een uitgebreide tandartsdekking te nemen. Een periodieke controle is echter wel aanbevolen. Met andere woorden: niet elke aanvullende verzekering hoeft meteen maximaal uitgebreid te worden. Zelfs de overheid voert inmiddels campagnes om patiënten aan te sporen beter na te denken over waar zij zich wel en niet voor willen verzekeren.

Eigen risico
De basisverzekering is in Nederland verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar die in Nederland woont of werkt. Kinderen zijn tot hun achttiende gratis met hun ouders meeverzekerd. Ieder jaar opnieuw bepaalt de regering in samenspraak met het College van Zorgverzekeraars (CvZ) de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico.

De term ‘verplichting’ doet echter vermoeden dat je hoe dan ook 350 euro per jaar moet betalen voor het eigen risico. Dat is niet het geval. Vergelijk het eigen risico maar eens met een prepaid telefoonbundel: je betaalt alleen voor het geen dat je verbruikt, met een maximum van 350 euro. Verbruik je meer dan 350 euro, dan betaalt de zorgverzekeraar de rest. Op het wettelijk verplichte deel valt dus niet echt een besparing te behalen dan, behalve dan dat hoe minder je verbruikt, hoe minder je betaalt.

Vrijwillig eigen risico
Maar als je goed gezond bent, kan het raadzaam zijn je eens te verdiepen in het vrijwillig eigen risico. Bij een vrijwillig eigen risico betaal je bovenop de wettelijke prijs van een eigen risico (in 2013 350 euro) nog eens een ander bedrag. Hoe hoog dat bedrag komt te liggen, kan de verzekerde zelf bepalen.

Wel stelt de overheid een maximum aan de hoogte van het vrijwillig eigen risico. Dat is om te voorkomen dat verzekerden hun situatie onderschatten, waardoor zij uiteindelijk hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Wie zijn zorgverzekering niet langer meer kan betalen, kan in aanraking komen met het CvZ.

Tot nu toe hebben we alleen maar ‘meer betalen’ gezegd. Waar is de besparing dan te halen? Simpel: de zorgverzekeraar hoeft minder risico te dragen voor jou als patiënt. Daardoor kunnen zij vaak een behoorlijke korting geven op hun premie van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars bepalen weliswaar niet de inhoud van hun basispakket, maar wel de prijs. Het staat ze dus vrij om zelfs op een basis zorgverzekering een leuke korting te geven.

Wtcg
Tot slot kent Nederland de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De overheid stuurt echter chronisch zieken en gehandicapten niet jaarlijks een brief of zij in aanmerking komen voor een dergelijke tegemoetkoming. Wie niet weet dat hij of zij in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, loopt daardoor flink wat euro’s mis.

De tegemoetkoming van de Wtcg kan namelijk wel oplopen tot 350 euro per jaar. Dat is evenredig aan de hoogte van het eigen risico. Mocht je niet zeker weten of je voldoet aan de eisen van de Wtcg, dan kun je als verzekerde een test doen op de website van de Wtcg.

Mensen die:

  • – In een AWBZ-instelling verblijven;
  • – Hulp bij het huishouden krijgen via de Wmo;
  • – Geneesmiddelen gebruiken voor chronische aandoeningen;
  • – Behandeling krijgen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum;
  • – Hulpmiddelen nodig hebben voor hun chronische ziekte
  • – Fysiotherapie nodig hebben voor chronische aandoeningen;
  • – Of een rolstoel gebruiken voor hun chronische aandoening

voldoen doorgaans aan de eisen voor een tegemoetkoming. Binnenkort zullen we in een ander artikel uitgebreid terug komen op de Wtcg. Ook via zorgcollectieven kunnen besparingen op de premie worden afgedongen. Daarop komen we later terug.

Vorige artikel:

Volgende artikel: