Basispremie zorgverzekering

In Nederland is de basis zorgverzekering voor iedereen in Nederland verplicht. Buitenlandse stagiaires en mensen in loondienst zijn ook verplicht om tenminste een basispakket zorgverzekering af te sluiten. Zelfs kinderen moeten al wettelijk in het bezit zijn van een basisdekking zorgverzekering. Echter geldt daarvoor een uitzondering, net als bij militairen: voor hen is de zorgverzekering gratis. Tot het achttiende levensjaar van het kind hoeft er geen premie voor de zorgverzekering betaald te worden.

Samenstelling
De basis zorgverzekering wordt samengesteld door de Nederlandse overheid. Naast de premie van de zorgverzekering moet de verzekerde rekening houden met het eigen risico-bedrag. Het wettelijk eigen risico laat inwoners tot een bepaald deel van de medische kosten eerst zelf voor hun rekening nemen.

Ieder jaar verandert het maximumbedrag van het eigen risico. Zo is het eigen risico-bedrag voor 2012 vastgesteld op 220 euro, maar wordt dit bedrag onder druk van de bezuiniging op de zorg omhoog geschroefd naar 350 euro. Aan de hand van een berekening op de jaarlijkse zorgkosten wordt zowel het eigen risico als de premie van het basispakket berekend. Zorgverzekeraars mogen niet zelf beslissen over de inhoud van het basispakket, maar mogen er wel een eigen prijskaartje aan hangen.

Accepteren
Omdat de basisdekking zorgverzekering verplicht is in Nederland voor iedereen boven de achttien jaar, hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Zij mogen aanvragen niet weigeren, ook niet op grond van sekse, de leeftijd, het medische achtergrond of het geloof.

Dat komt omdat dit wettelijk zo bepaald is. Deze acceptatieplicht geldt overigens alleen voor de basisverzekering. Voor aanvullende zorgverzekeringen mogen zorgverzekeraars aanvragen gewoon weigeren.

Maandelijkse premie
De maandelijkse premie zal tussen de verschillende zorgverzekeraars aangaande basisverzekeringen niet veel van elkaar verschillen. Zij bieden immers allemaal hetzelfde zorgverzekeringspakket aan, omdat de overheid deze samenstelt. De prijzen liggen niet ver uit elkaar, omdat de zorgverzekeraars te maken hebben met de onderlinge concurrentie.

Op jaarbasis kost een zorgverzekering gemiddeld bijna 1200 euro. Naar verwachting zal dat bedrag nog iets stijgen, afhankelijk van het kabinet. Het wettelijk eigen risico zal in 2013 hoe dan ook stijgen naar 350 euro per jaar.

Goedkoop of duurkoop?
Het is aangeraden om goed op te letten op verzekeraars die hun premie het eerste jaar aanbieden tegen een stuntprijs. Het jaar erop kunnen de prijzen behoorlijk stijgen, waardoor de goedkope premie uiteindelijk duurkoop dreigt te worden.

Toch kunnen verzekerden die met een dergelijke ‘woekerpolis’ te maken krijgen hier nog onderuit: ieder jaar mag de zorgverzekering opgezegd worden. Voor de kalenderdatum van 31 december moet de zorgverzekering worden opgezegd.  Op 1 februari in het nieuwe jaar moet er een nieuwe verzekering worden gevonden. In de tussentijd loopt de oude verzekering nog gewoon door, om zodoende verzekerd te blijven.

Collectieve zorgverzekering
Wie de premie van de basis zorgverzekering te hoog vindt, kan ervoor kiezen om zich collectief te verzekeren. In een collectieve verzekering worden meer verzekerden bij één verzekeraar ondergebracht. Daardoor krijgen zij korting.

Vergelijken zorgverzekering voor een overzicht van alle zorgpremies- en aanbieders in Nederland.

Vorige artikel:

Volgende artikel: