Basis zorgverzekering

In Nederland is de basis zorgverzekering voor iedere inwoner van Nederland verplicht. Ook iedereen die in loondienst is, of hier stage loopt, moet een zorgverzekering afsluiten. In tegenstelling tot een aanvullende zorgverzekering wordt een basisverzekering volledig samengesteld door de overheid. Ieder jaar verandert de samenstelling van het basispakket. Wel mogen zorgverzekeraars zelf bepalen welke prijs zij hangen aan een basispakket zorg.

Voor iedereen
De basis zorgverzekering is er voor iedereen. In Nederland geldt dat iedere inwoner een zorgverzekering af moet sluiten. Dit houdt dan ook in dat de verzekeraars een zogenoemde ‘acceptatieplicht’ geldt. Zij mogen geen mensen weigeren op grond van hun sekse, gezondheid, leeftijd of de geloofsovertuiging.

De zorgverzekeraar beslist zelf niet over de inhoud van het basispakket. Dat doet de Nederlandse overheid. Ieder jaar opnieuw bekijkt de overheid welke zorg er in het basispakket blijft en welke zorg vanwege bezuinigingen uit het pakket verdwijnen.

Eigen risico
Naast dat de overheid beslist over wat er precies in de verplichte basisverzekering vergoed wordt, beslist de overheid ook over het wettelijk eigen risico. Iedereen met een zorgverzekering moet ook verplicht een eigen risico betalen. In 2012 lag dat bedrag op 220 euro, per 2013 wordt dat bedrag opgehoogd naar 350 euro.

Het eigen risico houdt in dat men zelf eerst een deel voor eigen rekening neemt voor bijvoorbeeld medicijnen of opname in het ziekenhuis. Alle kosten na het eigen risico van 350 euro worden uiteraard door de zorgverzekeraar vergoed.

Naturazorgverzekering
Bij zorgverzekeringen wordt er gewerkt met drie polissen: de naturazorgverzekering, de restitutiezorgverzekering en de gemengde polis.

Bij de naturazorgverzekering heeft de zorgverzekeraar een contract gesloten met de hulpverlener. Daardoor kan de zorgverzekeraar tegen een scherpe prijs zorg inkopen bij deze zorgaanbieder. De premie kan daardoor laag blijven. Maar de patiënt heeft niet de mogelijkheid om zelf te bepalen naar welk ziekenhuis hij of zij gaat.

Vaak reikt de zorgverzekeraar een lijst aan met hulpverleners met wie zij een dergelijk contract hebben afgesloten. Op deze lijst staan niet alleen maar ziekenhuizen, maar ook fysiotherapeuten en zelfs huisartsen. De declaraties worden rechtstreeks in behandeling genomen tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De verzekerde merkt hier zelf – buiten het eigen risico – dus niets van.

Restitutiezorgverzekering
Wie echter deze beperking niet wil, kan ervoor kiezen om een restitutiezorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar heeft dan geen contract met zorgaanbieders. De premie is per maand iets duurder, maar de verzekerde mag wel zelf de zorgaanbieder kiezen.

Door het ontbreken van een contract moet de verzekerde eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder vergoeden. Later betaalt de zorgverzekeraar dan de gemaakte kosten (deels) terug. Dit is het ‘restitutie’-onderdeel.

Bij de gemengde zorgverzekering kunnen verzekerden kiezen uit een lijst van zorgaanbieders, maar mogen zij ook zelf naar een zorgaanbieder die niet op de lijst staat. De premie kan hierdoor fors verschillen.

Premieverschillen
Doordat de premie zo flink kan verschillen, is zorgverzekeringen vergelijken zeker aangeraden. Daarmee wint de patiënt informatie in over de verschillende premies en zorgverzekeraars in Nederland.

Vorige artikel:

Volgende artikel: