AWBZ op school verandert

We hebben er al vaker over geschreven: vanaf 1 januari 2015 verandert de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in verschillende andere wetten. Deze verandering zal een groot effect hebben op kinderen die nu zorg via de AWBZ op school ontvangen. Zo gaat het om kinderen die een rugzakje hebben, of kinderen die extra hulp krijgen met hun dyslexie.

Vanaf 1 januari 2015 is het Rijk niet langer meer verantwoordelijk voor het organiseren van hulp aan jongeren. Deze zorg viel eerst onder de AWBZ of de Zorgverzekeringswet, maar wordt in 2015 volledig de taak van de gemeenten.

Gemeenten
De gemeenten moeten straks de zorg regelen die eerst geregeld was via de AWBZ. Het gaat onder meer om het bieden van ondersteuning aan kinderen met autisme, dyslexie of een gedragsstoornis, zoals ADHD.

Daarnaast moeten gemeenten met scholen regelen dat er hulp komt bij het naar het toilet gaan, het nemen van medicijnen of het omkleden voor de gymnastiekles. De Persoonsgebonden Budget (PGB) verandert niet. Daarover ontvangt de patiënt nog een brief van de gemeente.

Jeugdwet
Veel zorg voor jongeren die eerst onder de AWBZ viel, wordt nu de taak van de gemeente via de nieuwe Jeugdwet. Kinderen die ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) hebben, moeten per 1 januari 2015 aanspraak maken op deze nieuwe wet. De gemeenten krijgen dan de taak zorg in te kopen voor de patiënt.

Sinds 31 oktober 2014 zouden alle gemeenten een beleid moeten hebben met betrekking tot zorginkoop voor dyslexie. De bedoeling is de zorg en hulp bij dezelfde dyslexiebehandelaar te organiseren. Nog tot 1 januari 2015 wordt de behandeling van dyslexie vergoed via het basispakket, daarna zal deze zorg uit het basispakket verdwijnen.

Rugzakje
In de afgelopen jaren zijn veel kinderen geholpen met een zogenaamd rugzakje: een hulpmiddel om kinderen beter om te leren gaan met sociale vaardigheden en schoolwerk. Dit hulpmiddel gaat van 2015 van alle scholen in Nederland verdwijnen. De school krijgt extra geld van het Rijk om kinderen te helpen door middel van extra hulp of zorg tijdens de schooltijden.

Transitie
Om te voorkomen dat jonge kinderen straks opeens geen recht op zorg meer hebben, heeft de overheid maatregelen genomen. Er komt een soepele overgang tussen het de Jeugdwet en de AWBZ. 2015 is nog het overgangsjaar. Dat betekent dat het kind recht heeft op overgangsrecht als de zorg voor 31 december 2014 is begonnen en doorloopt in 2015.

Het overgangsrecht blijft dan geldig totdat de zorgindicatie verloopt. Dat is niet onbeperkt: op uiterlijk1 januari 2016 wordt het overgangsrecht stop gezet. Kinderen houden recht op de zorg zoals jeugdzorg of de GGZ die gegeven heeft. De zorgaanbieder blijft de nodige zorg verlenen als dat mogelijk is. Maar er is een nieuwe verwijzing nodig voor een nieuwe behandeling of een behandeling die geldig moet zijn tot na 1 januari 2016.

Problemen met de overgang tussen de nieuwe wetten? Dan kan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hulp bieden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: