Audiovisuele hulpmiddelen

Sinds 1 januari 2013 is de dekking voor audiovisuele hulpmiddelen in het basispakket van de zorgverzekering veranderd. Zo worden voornamelijk gehoorapparaten niet meer volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook voor de bril en lenzen kunnen beperkte dekkingen opgelegd worden. De verzekerde betaalt in dat geval een eigen bijdrage, die niet meetelt voor het wettelijke eigen risicobedrag van 350 euro. In dit artikel leggen we uit welke dekkingen in welke situaties van toepassing zijn.

Gehoorapparaten
Vanaf 1 januari 2013 geldt een beperkte vergoeding op de aanschaf van een hoortoestel. Voorheen werden hoortoestellen bijna altijd volledig vergoed door de verzekeraar. Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, zijn er bezuinigingen doorgevoerd op het basispakket. Daardoor werd de dekking van de aanschaf van een hoortoestel veranderd.

De vuistregel is nu dat verzekerden tenminste 25 procent van het aanschafbedrag voor eigen rekening moeten nemen. De verzekeraar vergoedt vanuit het basispakket de overige 75 procent. De eigen bijdrage van 25 procent van het aanschafbedrag telt niet mee voor het wettelijk verplichte eigen risicobedrag. Dit houdt in dat de verzekerde dit bedrag volledig voor eigen rekening moet nemen.

Er is overigens wel een mogelijkheid om de dekking op gehoorapparaten verder op te schroeven. Wie een dergelijke dekking wil, moet meer premie betalen en een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Deze aanvullende zorgverzekering moet een extra dekking met betrekking tot gehoorapparaten hebben.

Zit het gehoorapparaat verwerkt in een brilmontuur? Dan heeft de verzekerde recht op 65 euro extra bovenop de dekking.

Brillen en contactlenzen
Voor brillen en contactlenzen gelden dat er een nog beperktere dekking op de aanschaf van deze hulpmiddelen van kracht is, dan dat bij hoortoestellen het geval is.

Al jarenlang worden brillen en contactlenzen niet of amper vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Alle kosten van de aanschaf van een bril komen volledig voor rekening van de verzekerde. Dit houdt in dat de verzekerde zelf de aanschaf van de bril betaalt, en deze kosten niet kan doorberekenen op het wettelijk bepaalde eigen risico.

De aanschaf van een bril of contactlenzen kunnen al snel oplopen tot enkele honderden euro’s. Daarom is het zeker aangeraden een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor de aanschaf van een bril. Er gelden nog steeds beperkingen, ook bij aanvullende zorgverzekeringen.

Zo rekenen zorgverzekeraars vaak met een maximumbedrag per periode. Deze periode ligt meestal op twee of drie jaar. Dit houdt in dat de verzekerde eens in de twee of drie jaar een nieuwe bril uit kan zoeken. Bovendien vergoedt de zorgverzekeraar niet alle kosten, maar vergoedt deze de aanschaf tot een bepaald percentage. Dit percentage ligt doorgaans rond de 75 procent. De rest van het bedrag moet de verzekerde zelf voor rekening nemen.

Wel is het mogelijk enkele kortingen te krijgen bij de opticien. In sommige gevallen is het bovendien niet nodig een aanbetaling te doen. Het verkrijgen van kortingen of het niet hoeven doen van aanbetalingen komen vaak voor bij opticiens die een zorgcontract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar.

Dekking
Welke dekking past bij de verzekerde, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Niet iedereen heeft binnen dezelfde periode een nieuwe bril nodig. In sommige gevallen kunnen ogen sterk achteruit gaan, waardoor de aanschaf van een bril eens in de twee jaar al noodzakelijk is.

Wie op vakantie gaat, moet in sommige gevallen een reservebril bij zich hebben. Dit geldt ook voor automobilisten die normaal contactlenzen dragen. Het is mogelijk dat ook een reservebril door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Dit is meestal het geval als daarvoor een grotere aanvullende zorgverzekering is afgesloten.

Hoe hoger de premie voor de aanvullende verzekering, hoe hoger ook de dekking zal zijn. Wie slechte ogen heeft, doet er goed aan een bredere dekking af te sluiten op de aanvullende zorgverzekering. Voor mensen die niet op de korte termijn problemen het het zicht verwachten, geldt dat een aanvullende zorgverzekering afsluiten niet erg zinvol is.

Polisvoorwaarden
De dekking van de aanschaf van een bril of contactlenzen kan dus nogal variëren. Op de website van de zorgverzekeraar staat de dekking van de verzekerde uitgelegd. In de meeste gevallen is dezelfde uitleg over dekkingen terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: