Anticonceptiemiddelen

De vergoeding van anticonceptie kent sinds dit jaar een ingewikkelde dekking. Zo wordt er bij de vergoeding van anticonceptiemiddelen gekeken naar de leeftijd van de verzekerde. Jongere verzekerden krijgen verschillende middelen vergoed vanuit de basisverzekering, terwijl vrouwen boven de 21 jaar geen recht meer hebben op een vergoeding. Zogenaamde jongerenverzekeringen bieden bovendien middels een aanvullende verzekering een extra dekking op middelen zoals condooms.

Basisverzekering
In verband met bezuinigingen op de zorgverzekering, is de dekking voor anticonceptiemiddelen de afgelopen jaren fors uitgekleed. Kortgezegd komt het erop neer dat iedereen die ouder is dan 21 jaar, alle anticonceptiemiddelen volledig zelf moeten betalen. Hiervoor bestaat een eigen bijdrage, die niet aftrekbaar is van het wettelijk verplichte eigen risico.

Mannen hebben geen recht op een vergoeding voor anticonceptiemiddelen. Het condoom wordt bijvoorbeeld niet  vergoed door de basisverzekering.

Vrouwen onder de 21 jaar hebben vanuit de basisverzekering wel recht op een vergoeding voor anticonceptiemiddelen. Zo worden anticonceptiepillen, de morning after pil, het hormoonbevattend spiraaltje, de prikpil, subcutaan implantaat, vaginale hormoonring, hormonale pleisters, pessaria en koperhoudende spiraaltjes vergoed vanuit het basispakket.

Vrouwen boven de 21 jaar hebben geen recht op vergoeding van de hierboven genoemde anticonceptiemiddelen.

Aanvullende verzekeringen
Wie boven de 21 jaar toch een vergoeding van de zorgverzekeraar wil, voor de aanschaf van anticonceptiemiddelen, kan een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Deze aanvullende zorgverzekering is al beschikbaar vanaf vijf euro per maand, en biedt ongeveer dezelfde dekking als de basisverzekering.

Ook bij de aanvullende verzekering geldt doorgaans geen dekking op de aanschaf van condooms. Daardoor lijkt het alsof mannen geen recht hebben op een vergoeding voor de aanschaf van anticonceptiemiddelen.

De dekking voor anticonceptiemiddelen kunnen per verzekeraar verschillen, in het geval van een aanvullende zorgverzekering. De zorgverzekeraar mag zelf beslissen welke middelen wel of niet vergoed worden in een aanvullend zorgpakket. Ook de prijs mag volledig zelf bepaald worden door de zorgverzekeraar. Daardoor kan het zijn dat aanvullende zorgverzekeraars op het punt van anticonceptie behoorlijk van elkaar kunnen verschillen.

Eigen risico
Op de meeste anticonceptiemiddelen geldt voor vrouwen onder de 21 jaar geen wettelijk verplichte eigen risico. Vrouwen boven de 21 jaar betalen ook geen wettelijk eigen risico, maar wel een eigen bijdrage. Dit houdt in, dat de verzekerde het middel volledig zelf moet betalen, zonder dat daarbij het eigen risicobedrag gaat lopen.

Gratis condooms
Via verschillende websites is het mogelijk gratis condooms aan te schaffen. Ook zijn er zorgverzekeraars die op een discrete manier condooms naar verzekerden versturen. Deze gratis condooms kunnen worden aangevraagd via de website van de zorgverzekeraar.

Vanuit de aanvullende zorgverzekering bestaat er in sommige gevallen wel degelijk een dekking voor de aanschaf van condooms. Vaak moet de verzekerde de condooms dan wel bij een geselecteerde aanbieder bestellen. Op de website van de zorgverzekering is een lijst te vinden met de aanbieders bij wie de condooms vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Er is meestal een maximum gesteld aan het aantal condooms die de zorgverzekeraar per kalenderjaar vergoedt.

Jongerenverzekeringen
Bij aanvullende verzekeringen, die speciaal op maat gemaakt zijn aan de hand van de leefstijl van jongeren, kan de vergoeding van anticonceptiemiddelen uitgebreider zijn. Dat komt doordat jongeren meestal een andere leefstijl hebben, waarin vaker de liefde bedreven wordt dan bij een ouder echtpaar. Ook wisselen de partners vaker, waardoor het gebruik van een condoom aanbevolen wordt.

Daardoor kan het zijn dat de verzekerde veel meer anticonceptiemiddelen vergoed kan krijgen dan bij een normale zorgverzekering. Op het gebied van anticonceptie lopen jongerenverzekeringen dus voorop, terwijl de premie voor extra vergoedingen bij een aanvullende zorgverzekering meestal laag is.

Vergelijken
De vergoeding van anticonceptiemiddelen kan dus vooral bij de aanvullende zorgverzekeringen behoorlijk verschillen. Het is aanbevolen van tevoren een lijst op te stellen met de dekking per zorgverzekeraar. Aangezien het vaak veel tijd vergt om de dekking per zorgverzekeraar vast te stellen, hebben wij dit al voor u gedaan.

De prijs/kwaliteitsverhouding is ook weergegeven in de tabel. Wie twijfelt over de dekking van anticonceptiemiddelen bij zijn verzekeraar, kan het best contact opnemen met de zorgverzekeraar, alvorens over te gaan op de aanschaf van anticonceptiemiddelen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: