Alleen aanvullende zorgverzekering afsluiten niet altijd mogelijk

Ongeveer de helft van de zorgverzekeraars biedt niet de optie om alleen een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Vaak rekent de verzekeraar extra premie, of raadt het af om alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor onderzoek van gezondheidszorg (NIVEL).

Verplichte basisverzekering
In Nederland is het sinds 2006 verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Door deze verplichting zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren. 90% van de Nederlanders heeft in combinatie met de basisverzekering een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld zorgkosten voor tandheelkundige zorg of extra fysiotherapie.

Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen
Bij een aanvullende verzekering is de zorgverzekeraar niet verplicht om iedereen te accepteren. Dat blijkt een belangrijke reden te zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dekking en premie van een aanvullende verzekering staan in de top vier redenen om te switchen.

Inhoud
In beginsel is de inhoud van de basisverzekering bij iedere zorgverzekeraar gelijk. De prijs is wel verschillend. Bij aanvullende verzekering zijn er echter grote verschillen tussen dekking en premie. De verzekerde kan er profijt van hebben om een voordelige basisverzekering bij een verzekeraar af te sluiten en een aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar.

Volgens onderzoek van het NIVEL blijkt dat echter maar bij de helft van de verzekeraars mogelijk. In twee dagen benaderde deze organisatie 25 zorgverzekeraars en vijf internetpolissen.

Koppelverkoop
Uit het onderzoek blijkt dat bij 11 verzekeraars het onmogelijk was om alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Bij vier van de vijf internetpolissen werd er geweigerd.

Wettelijk gezien is deze vorm van koppelverkoop legaal. Het is echter een groot probleem voor verzekerden. De verzekerde wordt beperkt in de vrijheid van keuze.

Om een objectief beeld te krijgen van zorgverzekeraars en de mogelijkheden, is het aan te raden om zorgverzekeringen te vergelijken.

Vorige artikel:

Volgende artikel: