De acute zorg in Nederland verbeteren

Verschillende experts en instanties zoals Zorgverzekeraars Nederland maken zich druk om de belangen van de patiënten en zorgverzekeraars  in Nederland. Het samenspel tussen beide partijen is daarbij belangrijk. Maar de vraag is wel hoe de zorg in Nederland betaalbaar kan worden gehouden, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

Steeds vaker komen overkoepelende zorgorganisaties met allerlei plannen die soms meer inhoud hebben voor de organisatie zelf dan voor de patiënt, zo stelt een online magazine.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft alle plannen onderzocht.

Acute zorg
De acute zorg in Nederland moet verbeterd worden, maar over hoe dat precies gedaan moet worden wordt al jaren gesteggeld. In Nederland zijn er verschillende organisaties die gaan over de planning van zorg in Nederland. Zo bemoeit ten eerste en – uiteindelijk ook ten laatste – de minister van Volksgezondheid zich met de dekkingen van zorgverzekeringen in Nederland. Alleen het basispakket wordt samengesteld door de minister; het aanvullende zorgpakket mag de zorgverzekeraar zelf samenstellen.

De premie van een basisverzekering mag de zorgverzekeraar ook zelf bepalen. Daarnaast buigen patiëntenorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Huisartsen zich over hoe de acute zorg in Nederland het best kan worden ingevuld.

Zorg inkopen
Zorgverzekeraars vervullen een belangrijke rol bij de discussie over hoe acute zorg in Nederland verbeterd moet worden. Zij moeten immers de zorg namens de patiënt inkopen. Zorgverzekeraars hebben daarom ook een lijst gemaakt van zorgaanbieders waar de patiënt het beste naar toe kan bij acute zorg.

De vraag is wat Nederlandse patiënten dan precies moeten verstaan onder ‘acute zorg’. Volgens de zorgverzekeraars gaat het om: trauma’s, verloskunde, beroertes, intensive care en de behandeling aan een aneurysma. Als een patiënt naar het ziekenhuis moet, wordt vrijwel automatisch het ziekenhuis gekozen dat de meeste ervaring heeft met het aantal acute verrichtingen.

In Nederland geldt er een zogenaamde volumenorm. Die norm is nooit ingesteld door de minister van Volksgezondheid, maar door de beroepsorganisaties zelf. Aan de hand van de volumenorm wordt in kaart gebracht welke ziekenhuizen voldoende acute behandelingen uitvoeren. Daarmee wordt de kwaliteit in kaart gebracht; wie immers weinig acute behandelingen uitvoert, maakt meer kans op medische missers.

Plannen
De Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen deed onderzoek naar de plannen die de organisaties in Nederland hebben op de gezondheidszorg. Als alle plannen naar behoren worden uitgevoerd, kan de gezondheidszorg in Nederland met 0,5 procent winst groeien.

Spoedeisende Hulp
Vooral de spoedeisende hulp is een belangrijke speler in de acute zorg. Dat is niet verrassend: dertig tot veertig procent van de totale productie van ziekenhuizen verloopt via de spoedeisende hulp. Zorgverzekeraars schrijven dat overigens bijna nooit voluit, maar korten het woord af tot de ‘SEH’.

Patiënten blijken vaak ook geen goed beeld te hebben van wat de spoedeisende hulp precies inhoudt, hoe dat anders is in vergelijking met de Eerste Hulp, en wat de spoedeisende hulp precies doet. Zo schrijft iemand in een online magazine dat de spoedeisende hulp een soort afdeling is waar de hele dag ambulances en dokters af- en aan komen rijden, terwijl dat een wel erg vertekend beeld op kan leveren.

De spoedeisende hulp is bedoeld voor echte levensbedreigende gevallen, en wordt vaak verward met de Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO). Toch zit daar wel degelijke een zeer belangrijk verschil. In het geval van de spoedeisende hulp is de hulp nodig om te kunnen overleven. Bij de Eerste Hulp wordt ook hulp geboden aan minder dringende gevallen. Om die reden wordt de SEH wel meegerekend tot ‘acute zorg’, maar de eerste hulp dus niet.

Huisartsenpost

Wel zijn de zorgverenigingen het met elkaar eens over één ding: een bezoek aan de Huisartsenpost is goedkoper dan een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Gemiddeld kost een bezoekje aan de huisarts namelijk maar ongeveer 9 euro, terwijl een bezoek aan de eerste hulp zo’n 25 euro kan kosten.

Dat is dan ook een belangrijke tip voor iedereen die wil besparen op het wettelijk verplichte eigen risico.

Vorige artikel:

Volgende artikel: