Achmea vordert onterechte declaraties terug

Zorgverzekeraar Achmea gaat onterechte declaraties van duizenden tandartsen in Nederland terugvorderen. De zorgverzekeraar heeft sterke aanwijzingen dat de declaraties van de tandartsen niet kloppen. In totaal zou er voor meer dan vier miljoen euro gefraudeerd zijn door tandartsen in Nederland. Dat stelt de woordvoerder van Achmea deze week.

Achmea deed een data-analyse en stelde daarna vast dat in de afgelopen drie jaar duizenden tandartsen onterecht of niet op de juiste manier declaraties hebben ingediend. Die declaraties zijn wel al vergoed door de zorgverzekeraar, maar worden nu alsnog teruggehaald.

Onterechte declaratie
Volgens de woordvoerder van Achmea zijn de teruggevorderde declaraties vreemd. In sommige declaraties werden zelfs combinaties gemaakt die eigenlijk niet mogelijk zijn. “Er zijn ook behandelingen die niet volgens de regels zijn uitgevoerd, en daarom niet op die manier gedeclareerd kunnen worden”, zo stelt de woordvoerder van Achmea.

In totaal ontvingen 250 tandartsen afgelopen donderdag al een brief waarin staat dat de declaraties onterecht of onjuist zijn en om die reden niet worden vergoed door Achmea. Eerder hadden andere zorgverzekeraars ook al te maken met onterechte declaraties van onder meer tandartsen. Zo zou één tandarts 123 tanden getrokken hebben bij een patiënt, in één sessie. Dat is fysiek niet haalbaar en heeft dus alle schijn van een onjuist gedeclareerde nota.

Niet alleen de 250 tandartsen die nu een brief hebben ontvangen krijgen voorlopig geen declaraties vergoed van de zorgverzekeraar. In totaal ontvangen nog eens 750 andere tandartsen in Nederland een brief waar in staat dat Achmea de gedeclareerde behandeling voorlopig afwijst.

Niet altijd opzet
Volgens de woordvoerder gaat het hier niet in alle gevallen om frauduleuze declaraties. Er is ook niet altijd opzet in het spel, zo benadrukt de woordvoerder. Zorgverzekeraars en tandartsen werken in sommige gevallen namelijk nog met een declaratiesysteem die stamt uit de jaren tachtig. Daardoor zou er veel onwetendheid over het declaratiesysteem ontstaan.

De zorgverzekeraar pleit dan ook voor een nieuwer, simpeler systeem dat declaraties op een duidelijkere manier mogelijk maakt. Achmea gaat er samen met de tandartsenverenigingen op aandringen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de invoering van het nieuwe systeem snel werkelijkheid wordt.

Ingewikkeld systeem
Ook de woordvoerder van de Associatie Nederlandse Tandartsen gelooft er niet in dat tandartsen met opzet verkeerde declaraties maken. Ook hij wijst op een ingewikkeld systeem omtrent het declareren van tandartsbehandelingen. Afgelopen jaar bleek uit een onderzoek van de NZa dat niet alleen tandartsen te maken hebben met een ingewikkeld declaratiesysteem die soms tot onterechte declaraties kunnen leiden.

Huisartsen, psychologen en apothekers lopen tegen dezelfde problemen aa bij het declareren van medicijnen of behandelingen. In totaal zou deze groep voor meer dan 75 miljoen op jaarbasis vergoed krijgen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit moeten zorgverzekeraars fraude van zorgaanbieders gemakkelijker kunnen ontdekken.

Daarvoor zijn wel meer wettelijke bevoegdheden nodig dan dat de zorgverzekeraars in Nederland nu hebben.

Terugbetalen
In totaal werken er ongeveer 8000 tandartsen in Nederland, waarvan duizend er nu een brief krijgen van zorgverzekeraar Achmea. In die brief staat vermeld dat de tandartspraktijk het onterechte declaratiebedrag moet terugbetalen aan de zorgverzekeraar. In sommige gevallen gaat het om enkele honderden euro’s, maar dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele tienduizenden euro’s, zo vertelt de woordvoerder van Achmea.

Achmea heeft deze declaraties alleen nagekeken in de periode van 2010 tot 2012. Declaraties die eerder dan deze periode vergoed werden, zijn inmiddels verjaard. Daardoor is het voor de zorgverzekeraar niet mogelijk ook deze declaraties nog eens terug te claimen.

Gesloten systeem
Een paar maanden geleden veranderde Achmea haar declaratiesysteem al. Tandartsen die dan een foutieve declaratie indienen, ontvangen een foutmelding dat er een foutieve declaratie is ingediend. Zij moeten dan de declaratie alsnog op de juiste manier invoeren, of contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Onterechte declaratie op het spoor?
De meeste zorgverzekeraars bieden consumenten de mogelijkheid de declaraties van zorgaanbieders online in te zien. Als de verzekerde zijn twijfels heeft bij een declaratie, kan hij ten eerste contact opnemen met de zorgaanbieder. Komen de twee partijen er samen niet uit, dan kan de verzekerde contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: