Achmea maakt weer winst

Zorgverzekeraar Achmea maakt weer winst. Het verlies van 208 miljoen euro van 2011 is omgebogen naar een nettowinst van 453 miljoen euro over 2013.

Ommezwaai
De enorme ommezwaai komt vooral doordat Achmea vorig jaar 279 miljoen euro moest afschrijven op de tak levensverzekeringen. Bovendien moest de verzekeraar 114 miljoen euro afschrijven op staatsobligaties in Griekenland.
Dat hoefde dit jaar niet, waardoor de totale inkomsten van het bedrijf stegen tot 25,3 miljard euro. Dat is een stijging van negen procent.

Bevredigende resultaten
Achmea-topman Willem van Duin is tevreden. De zorgverzekeraar is weer de grootste speler in Nederland: “Achmea is er in geslaagd om een solide nettowinst te realiseren, ondanks de lastige economische omstandigheden. De diverse bedrijfsonderdelen hebben bevredigende resultaten geboekt.” De topman zegt de nettowinst vooral te danken te hebben aan het risicobeleid dat het bedrijf voert.

Klantgerichtheid
De zorgverzekeraar heeft haar positie kunnen behouden door minder complexe regels in te voeren. “Wij zijn daardoor meer klant gericht geworden. Dat begint nu haar vruchten af te werpen”, zegt van Duin. De aanpassingen in het bedrijf houden echter nog niet op: “De klant wil op een andere manier worden bediend en dus passen we actief onze werkwijzen en distrubitiekanalen aan.”

De toekomst
De komende tijd staan efficiëntieverhoging en kostenbesparingen weer hoog in het vaandel bij zorgverzekeraar Achmea. Dat wordt gedaan om de zorgkosten terug te dringen. Het bedrijf wil 200 miljoen euro besparen, aan het end van 2015. “Onze gezonde financiële positie stelt ons nu in staat om onze afspraken met onze klanten te blijven nakomen. Zowel nu, als in de toekomst.”

Uitkeren
Volgens Willem van Duin is van de totale premieomzet het afgelopen jaar meer dan 18 miljard euro uitgekeerd aan zorgkosten, schades, pensioenen en levensverzekeringen. “Als het nu gaat om schade-, zorg of levensverzekeringen, als organisatie met een coöperatieve achtergrond bieden we onze polishouders stabiliteit”, vertelt van Duin.

Vorige artikel:

Volgende artikel: