8 procent betaalt verplicht en vrijwillig eigen risico zorgverzekering volledig

In 2015 heeft 8 procent van de verzekerden uit Nederland, met een vrijwillig eigen risico van 500 euro, het verplicht en vrijwillig eigen risico volledig betaald. Van deze verzekerden heeft 7 procent alleen het wettelijk verplichte eigen risico volledig betaald. Het verplicht eigen risico staat dit jaar op 385 euro. 

Vrijwillig eigen risico

Uit onderzoek van Vektis blijkt dat het aantal verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico blijft groeien. In 2017 heeft 12 procent van de verzekerden vanaf 18 jaar gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Hiervan heeft 72,5 procent voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro gekozen. In de onderstaande grafiek staat het percentage van het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico vanaf 2010 tot en met 2017 weergegeven.

Als er wordt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan ontvangt men een korting op de zorgpremie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de korting. Vergelijken-zorgverzekering.net heeft onderzoek [url: https://www.vergelijken-zorgverzekering.net/verhoging-eigen-risico-altijd-gunstig] gedaan naar het verhogen van het eigen risico. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een verhoging van het eigen risico niet altijd gunstig is.

Eigen risico volledig betalen

Uit het rapport van Vektis, de ‘Zorgthermometer’ van april 2017, is naar voren gekomen welk percentage van de verzekerden uit 2015 het verplicht en/of vrijwillig eigen risico volledig hebben betaald. In 2015 heeft 11,7 procent gekozen voor een vrijwillig eigen risico. In onderstaande tabel staat een overzicht van geen vrijwillig eigen risico en de mogelijkheden van het vrijwillig eigen risico. Hierbij is in percentages aangegeven in hoeverre het eigen risico is betaald.

Vrijwillig eigen risico

Betaalt eigen risico niet volledig

Betaalt verplicht eigen risico volledig

Betaalt verplicht en vrijwillig eigen risico volledig

Geen

52%

48%

n.v.t.

€ 100,-

72%

3%

27%

€ 200,-

77%

5%

18%

€ 300,-

79%

6%

15%

€ 400,-

79%

8%

13%

€ 500,-

84%

7%

8%

Bij een vrijwillig eigen risico van 100 euro tot en met 400 euro is er een groter verschil te zien tussen het percentage dat alleen het verplicht eigen risico volledig betaalt en het percentage dat volledig het verplicht en vrijwillig eigen risico betaalt. Vektis maakt duidelijk dat er voor de verzekerden die alleen het verplicht eigen risico volledig betalen, nog sprake kan zijn van een financieel voordeel. De verzekerden die hebben gekozen voor een vrijwillig eigen risico betalen namelijk wel een lagere premie.

 

Ook moet er scherp gekeken worden naar ziekteverzuim. Daarom wordt werkgevers aangeraden een dienst als VitalWorkspace.nl aan te schrijven.

 

Vorige artikel: