Tot nu toe zijn er minder verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar dan vorig jaar. Dat zei de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet, afgelopen maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Geen reden om over te stappen
In Rouvoet’s nieuwjaartoespraak stond hij stil bij het overstapseizoen. Ieder jaar is de vraag of er meer of minder verzekerden dan vorig jaar zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Informatiecentrum Vektis onderzocht hoeveel mensen overstapten. Uit  onderzoek van dit centrum bleek dat dit jaar 900.000 verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar was dat nog 1,15 miljoen verzekerden. Volgens Zorgverzekeraars Nederland zagen consumenten geen reden om over te stappen, omdat de premies bij alle verzekeraars daalden.

Toch is er volgens Rouvoet genoeg te kiezen: “Ook al hebben we een breed, wettelijk vastgelegd basispakket, er zijn verschillende polissen op de markt gebracht.” Hij verwijst daarmee naar de zogeheten budgetpolissen. Daarbij kunnen verzekerden tegen een lage prijs alleen naar zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Daarnaast moeten verzekerden zich door het jaar heen meer gaan verdiepen in de zorg: “Bewust omgaan met zorg is wel nodig als we de zorg in ons land goed en toegankelijk willen houden”, benadrukte Rouvoet.

Gecontracteerde zorg
Dit jaar zijn de verschillen in gecontracteerde zorg, in vergelijking met voorgaande jaren, het grootst. Dat heeft vooral te maken  met het feit zorgverzekeraars steeds meer regels invoeren over planbare zorg. Verzekerden met een budgetpolis kunnen alleen nog maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht. Voorzitter André Rouvoet noemt dan ‘op zich zelf een goede ontwikkeling, waarmee zorgverzekeraars laten zien dat ze hun rol waarmaken.’  Wel wijst Rouvoet op de manier waarop verzekeraars de verzekerden informeren over de inhoud van de polis. Hij legt het initiatief ook bij de verzekerden zelf neer.

De verzekerde doet er goed aan om zelf ook naar de vergoedingen van de zorgverzekeraar te kijken zodra hij of zij een verwijsbrief voor het ziekenhuis krijgt. Volgens Rouvoet moeten huisartsen en ziekenhuizen patiënten beter informeren.

Meer mensen met een hoger eigen risico
Het eigen risico was in 2013 350 euro. Komend jaar gaat dat bedrag omhoog naar 360 euro. Het valt op dat steeds meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico. Verzekerden die daarvoor kiezen betalen maandelijks minder premie, maar lopen een groter risico. Wie een eigen risico tot 500 euro extra kiest, loopt het risico in één keer 860 euro te moeten betalen. Bijvoorbeeld bij een ongeluk. Daarom is het verstandig het geld dat u bespaart op te sparen. Het percentage verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico steeg naar 10% in 2013.

Onderhandelen
De afgelopen tijd kwamen de bezuinigingen op de zorg regelmatig in de media. Daar hebben zorgverzekeraars een rol te spelen, volgens Zorgverzekeraars Nederland. Ze zouden zich moeten realiseren dat ze niet altijd ‘vrienden maken’, zoals Rouvoet dat noemt.

Zorgverzekeraars moeten een ‘open, transparant en evenwichtig inkoopbeleid voeren.’ Wat dat concreet inhoudt, vertelt de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland niet. De zorgaanbieders moeten in elk geval op tijd te weten krijgen waarop ze kunnen rekenen. Daardoor zouden verzekerden dan een betere keuze moeten kunnen maken.

‘Een gigantische opgave’
Volgens Rouvoet staat Nederland nog een tijd voor een gigantische opgave. De langdurige zorg kan nog wel een oppepper gebruiken. Het is voor de verzekerden niet altijd duidelijk bij wie ze terechtkunnen. Daarom spreken ze verzekeraars aan op overheidsbeleid. Het kabinet moet daarom helderder communiceren over de eigen keuzes en de gevolgen daarvan. Daarbij blikt Rouvoet vooruit naar 2015. Maar of dat positief is, is nog afwachten.

Vorige artikel:

Volgende artikel: