5 vragen over de zorgverzekering

Het is bijna Oudejaarsdag, de laatste dag van dit jaar waarop verzekerden hun oude zorgverzekering op mogen zeggen en over mogen stappen naar een andere zorgverzekering. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan nog tot uiterlijk 1 februari. Daarna moet iedereen een nieuwe zorgverzekering gevonden hebben. Wie dat niet lukt, blijft nog een jaartje aan de oude zorgverzekeraar vast zitten.

Het is immers verboden om geen basisverzekering afgesloten te hebben. Iedereen die in Nederland woont of werkt moet tenminste het basispakket hebben afgesloten. Dat geldt ook voor kinderen, maar die kunnen onder de 18 jaar gratis meeverzekerd worden via de polis van hun ouders. Ieder jaar rijzen er weer een aantal vragen op over welke polis de verzekerde moet kiezen, en wat er eigenlijk vergoed wordt.

Welke zorgverzekeringen zijn er?

Basisverzekering
In de basisverzekering worden de meest belangrijke zorgkosten zoals huisartsenzorg, geneesmiddelen, medisch specialistische zorg, verblijf en behandeling in het ziekenhuis, verloskundige zorg, kraamzorg en psychologische zorg gedekt.

Voor de basisverzekering geldt dat sommige behandelingen een eigen risico met zich meebrengen. Dat betekent de verzekerde de eerste 375 euro in 2015 zelf moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bezoek aan de spoedeisende hulp of voor medicatie. Voor een bezoek aan de huisarts geldt het eigen risico niet.

Daarnaast is er nog de eigen bijdrage: die moet de verzekerde zelf betalen als een medicijn of behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is oneindig en telt niet mee voor het eigen risico

Aanvullende zorgverzekering
Een aanvullende zorgverzekering dekt de kosten die normaal niet door de basisverzekering worden gedekt. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, brillen en lenzen of alternatieve geneeswijzen. Het kan per zorgverzekeraar verschillen wat de zorgverzekeraar wel of niet vergoedt. Bovendien gelden er voor de duurdere aanvullende zorgverzekeringen meestal beperkingen zoals een lange wachttijd of een medische selectie. Lees meer daarover op onze website; er zijn diverse artikelen beschikbaar die daarover gaan.

Welke polissen zijn er?

Budgetpolis
Sinds 1 januari 2015 kan de verzekerde zich verzekeren via een budgetpolis. De maandelijkse premie is laag, maar de keuze is niet reuze. Er zijn namelijk maar een paar zorgaanbieders die een contract hebben met de zorgverzekeraar. Alleen bij die zorgaanbieders heeft de verzekerde recht op een volledige vergoeding. Gaat hij naar een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar, dan krijgt hij maar 50 tot 75 procent vergoed. Er is dus een zeer beperkte zorgkeuze, zeker omdat het regelen van zorgzaken alleen kan via het internet.

Naturapolis
Een naturapolis kent een gemiddelde premie. De beperking is dat de verzekerde een iets beperktere keuzevrijheid heeft dan bij een restitutiepolis. De polis vergoedt 70 tot 80 procent van de nota als de verzekerde naar een zorgaanbieder gaat waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft.

Restitutiepolis
De premie van een restitutiepolis is het hoogst van deze drie polissen, maar de verzekerde heeft volledige keuzevrijheid. Hij heeft dus altijd recht op een vergoeding van 100 procent, of de verzekerde nou naar een gecontracteerde zorgverzekering gaat of niet, dat maakt niet uit. Bovendien hoeven zorgzaken niet per se online geregeld te worden.

Wanneer zelf betalen?

Eigen risico
Het eigen risico hoort bij de basisverzekering en ligt in 2015 op 375 euro. Dit bedrag moet de verzekerde betalen als hij bijvoorbeeld medicijnen haalt bij de apotheker of een behandeling ondergaat waar het eigen risico voor geldt. Een bezoek aan de spoedeisende hulp is een goed voorbeeld van een behandeling waar het eigen risico voor geldt. Dat terwijl de verzekerde geen eigen risico betaalt als hij naar de huisarts gaat.

Eigen bijdrage
Daarnaast bestaat er een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage geldt voor alle zorg die niet vergoed wordt via de zorgpolis. Dit kan bijvoorbeeld een medicijn zijn waarvan de werking niet voldoende is aangetoond. In dat geval moet de verzekerde het medicijn volledig zelf betalen en geldt er geen vergoeding. De eigen bijdrage is niet aftrekbaar van het eigen risicobedrag! Het zijn dus twee aparte dingen.

En in het buitenland?
Wie naar het buitenland gaat, is verzekerd tegen spoedeisende medische kosten via de basisverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt dan behandelingen volgens het tarief dat geldt in Nederland. Als de behandeling in het buitenland duurder uitvalt, moet de verzekerde de rest zelf betalen. Wie dat niet wil, kan een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering afsluiten.

Ik wil van mijn verzekering af, kan dat?
Ja, het is mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan tot 31 december middernacht. De oude verzekering wordt dan opgezegd door de nieuwe zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars hanteren een medische selectie voor de aanvullende zorgverzekering. Daardoor kan het voorkomen dat de verzekerde niet meteen wordt geaccepteerd bij het afsluiten van de zorgverzekering.

Voor 1 februari moet de verzekerde een nieuwe zorgverzekering gevonden hebben. De oude polis moet voor 31 december opgezegd zijn.

Vorige artikel:

Volgende artikel: